Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Duality infinitezimálního počtu 15

Čas a tvar

editovat

Derivace cos x je - sin x.Dejme to do grafů v pravoúhlé souřadné soustavě.Vodorovná osa t bude ukazovat čas od ojkamžiku 0 do okažiku 2pí.Nyní převraťme plynutí času na ose t.Čas bude plynout z prava do leva.Tedy z okamžiku 2pí se stane okamžik 0 a z okamžiku 0 se stane okamžik 2pí.

Graf funkce coos x se tím nezmění,ale z grafu funkce -sin x se stane graf funkce sin x.Tedy při zpětném plynutí času derivací funkce cos x není finkce -sin x,ale funkce sin x.Derivace funkce je vlastně tvar funkce.

Tedy

    PŘI OBRÁCENÍ PLYNUTÍ ČASU SE OBRÁTÍ TVAR FUNKCE COSINU Z - SINU NA SINUS.
A trochu obecněji

    PŘI OBRÁCENÍ PLYNUTÍ ČASU SE OBRÁTÍ TVAR VLNOVÝCH TĚLES.
Neboli
  
    PŘI OBRÁCENÍ POLARITY ČASU SE OBRÁTÍ POLARITA TVARU VLNOVÝCH TĚLES.