Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Dualita zákona zachování

Dlouho bylo záhadou,co ionizuje vzduch činí jej vodivým.Zjistilo se,že to není vlivem země,ale vlivem slunce.Způsobuje to jeho kosmické záření.Naopak magnetické pole země nás pře tímto kosmickým zářením chrání.

Tato ochrana závisí na vzájemném poměru sil kosmického záření a magnetického pole země.Oboje na sebe vzájemně silově působí.Slunce může vyvrhnout tolik nabitých částic,ve formě Van Allenových pásů,že stlačí magnetické pole země a polární záře jím způsobená se může objevit i v našich zeměpisných šířkách.Pojem síly je tedy důležitý.Všimněme se tedy blíže jeho definice.

Na stejný přírůstek doby volného pádu,připadá stejný přírůstek jeho rychlosti.Ale na stejný přírůstek dráhy volného pádu tělesa připadá stejný přírůstek čtverce jeho rychlosti.Tento poznatek vede k pochopení pojmu energie.

V mechanice vznikly dva pojmy,na které se vztahuje pojem zachování,impuls a energie.Zákon zachování je u obou těchto pojmů definován pomocí Newtonovy definice síly,ale u každého podle jiné její formy.

Zákon zachování impulsu je definován podle této definice síly

         P = v/t krát m

Zde je tedy síla definována pomocí rychlosti změny rychlosti tělesa s časem.

Naopak zákon zachování energie je definován pomocí této definice síly:

         F = (v na druhou/s) krát m

Zde je tedy síla definována pomocí rychlosti změny čtverce rychlosti těles s drahou.

Shrnutí

editovat

Jsou dvě definice síly a na základě toho jsou také dvě definice zachování a sice impulsu a energie.

Nespojitost

editovat

Kvantové skoky,které se nejvýrazněji projevují v mikrosvětě a o kterých Schrodinger řekl Bohrovi,že nepodaří-li se je odstranit,tak se radši fyzikou nebude zabývat,Albert Einstein dokázal vysvětlit pomocí sekundárních toků a čajových lístků.

Čajové lístky

editovat

Stačil mu k tomu pouze šálek čaje,nejlépe průhledný.Albert Einstein se snažil vysvětlit,proč když v hrnku mícháme lžičkou,,čajové lístky zůstanou stále na dně uprostřed hrnku.

Mícháme-li lžičkou delší dobu,obíhající čaj má všude stejnou úhlovou rychlost a tedy obíhá nejrychleji po obvodu hrnku.Hladina v hrnku vytvoří paraboloid.Největší sloupec čaje bude tlačit na dno uprostřed hrnku.Čaj se v hrnku začne přemisťovat z míst s větším tlakem do míst s tlakem menším.V těchto sekundárních tocích se projevují kvantové skoky.Sekundární toky ale nejsou tak silné,aby uzvedly čajoví lístky ze dna hrnku.

Profesor Petr

editovat

Kvantové skoky jsou všude kolem nás,ale neuvědomujeme si to.Profesor Petr si položil otázku,jestli se v nás hormony uvolňují jako proud vody,když otočíme kohoutkem a nebo jestli se v nás hormony uvolňují po kapkách.Soustředil se na porody,které jsou hormonovou smrští a zjistil,že hormony se v nás uvolňují po kapkách.

Čajové lístky 2

editovat

Jedna stomatoložka,profesorka,vytváří zubní náhrady,které jsou doslova umělecká díla.Jsou to doslova básně,od kterých vůbec nebolí dásně.Její vědecká erudice je doslova metaforou sekundárních proudů.A přece existují "čajové lístky"které tyto "sekundární proudy"neunesou.

Ona stomatoložka se mi svěřila,že v Bulharském Burgasu se jí přihodila nádherná šťastná příhoda.

Přitom přímo uprostřed Burgasu existuje koupaliště,ve kterém si stačí jenom několikrát ponořit hlavu pod vodu a člověk má úplně vybílené zuby,jak mi řekla moje matka.Zřejmě to souvisí s tím že se tam z moře těží sůl.

A ta skvělá stomatoložka,jejíž um připomíná sekundární proudy,tento fakt nedokáže ocenit,jako sekundární proudy v šálku čaje neuzvednou čajové lístky.