Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Co Mendel nevěděl

Dualita genetické mutace Editovat

Biology zarážela nesmírná inteligence hlavonožců,chobotnic.Mezi sebou se domlouvají zbarvením těla.Chobotnice dokáže současně různě měnit barvu na opačných stranách těla a tak se SOUČASNĚ DOMLOUVAT SE DVĚMA CHOBOTNICEMI NAJEDNOU.Chobotnice zároveň dokáže řešit náročné zadané úkoly.

Rovněž vědce překvapilo přizpůsobení chobotnic z teplých moří podmínkám ve studených arktických mořích.

Stejná DNA Editovat

DNA chobotnic z teplých moří je úplně stejná jako DNA chobotnic ze studených arktických moří.Táž DNA vyrábí, kóduje,dvě různé bílkoviny,proteiny.Jednak ty potřebné pro existenci v taplých mořích a jednak ty potřebné pro existenci ve studených mořích.Nejmarkantněji je tento rozdíl patrný u nervových buněk.

Repase Editovat

Zjistilo se,že chobotnice umí "repasovat"DNA pomocí RNA,takže z téže DNA lze vyrábět různé bílkoviny.Táž DNA může kódovat různé proteiny.

DNA lze považovat za generální projekt,podle kterého se v dílnách za které lze považovat RNA vyrábí "dílenské plány",podle kterých se teprve vyrábí příslušná bílkovina.

Několik písmen DNA Editovat

Má to ale háček,který chobotnicím přináší nevýhody.Tu repasi DNA pomocí RNA lze provést pouze při určité kombinaci písmen DNA.Takže mutace,která by změnila v té DNA několik písmen, už té repasi brání.

Volba Editovat

Zřejmě tedy lze jít buď cestou mutace,zřejmě zdlouhavější a nebo cestou repase,zřejmě rychlejší,která ale zřejmě omezuje možnosti většího vývoje.

Cesta mutace nebo cesta repase Editovat

Chobotnice tedy pro cestu z teplých moří do studených moří arktických zvolily rychlejší cestu repase,která jim ale zřejmě zamezila v možnostech širšího vývoje.Kdyby se jim bývalo podařilo zachytit nějakou příznivou vlastnost,tak by jim třeba umožnila oddělit hlavu od nohou a třeba jsme se mohli i z nich vyvinout.

Dodatek Editovat

Myšlenky k nám přilétají jako ptáci,kteří nám je přináší z onoho světa,který je s tímto propojen právě myšlenkami.Profesor Koukolík říká,že využíváme pouze menší část mozku.Větší část mozku nevyužíváme a ani nevíme k čemu slouží.Možná,že slouží právě k nevědoménu propojení s oním světem.

Podle vědeckotechnického Magazinu Meteor vysílaného na ČRo 2 dne 22.4.2017.