Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Atomy ve velkých množstvích 7

Grafické vyjádření Editovat

Rozpor mezi teorii vyzařování černého tělesa jeho pozorováním lze vyjádřit graficky.

Na vodorovnou osu budeme nanášet teplotu černého tělesa a na svislou intenzitu jeho záření.

Intenzita barev Editovat

Je to diagram intenzity záření některých barev při různých teplotách.

Čára poučky Editovat

Přerušovanou čarou lineárně stoupající středem diagramu z jeho středu znázorníme jednoduchou poučku kinetické teorie,která předpovídá,že intenzita záření každé barvy by se měla úměrně zvětšovat s teplotou.,Plně vytažené křivky ukazují jak se ve skutečnosti měním intenzita záření pro světlo různých barev.

Konkretně pro barvv červenou,zelenou a fialovou.V tomto poředí každá z křivek začíná mírným obloučkem kousek dále od počátku diagramu.Jejich další směr potom sleduje s mírným odklonem vpravo směr přerušované čáry.

Při vysokých teplotách každá z těchto křivek je rovnoběžná s křivkou, jež je odvozena z jednoduché kinetické teorie,a liší se od ní poměrně málo.Avšak při nízkých teplotách se intenzita skutečně vyšetřená velmi liší o intenzity předpovězené.

Například při teplotě "a" málo se lišící od nuly neexistuje prakticky vůbec žádné viditelné světlo,ačkoliv kinetická teorie by tu předpovídala značnou intenzitu.Při teplotě "b" o něco větší existuje značná intenzita červeného světla,ale mnohem menší intenzita zeleného a fialové světlo má intenzitu nulovou.Při teplotě "c" o dost větší již mají srovnatelnou intenzitu všechny barvy.

Planck Editovat

Máme zde opět případ,kdy zdánlivě jistá předpověď kinetické teorie selhává.Mohli bychom jej jednoduše připojit k seznamu nesrovnalostí,kterými jsme se již zabývali,avšak právě tento zvláštní případ má mimořádnou historickou důležitost,protože úvahy o tomto nesouhlasu přivedly Plancka k zavedení "účinkového kvanta"a otevřely cestu k vyřešení velmi noha z těchto obtíží.

Účinkové kvantum Editovat

Těmito myšlenkami se budeme téměř vždy nadále zabývat.Při jejich zkoumání bude však pro nás výhodné odvolat se na výsledky jiného důležitého objevu dvacátého století,teorie reltivity.

Libor Grubhoffer Editovat

On říká.že zprávy o pandemií z Japonska naznačují,že koronavirová varianta delta se tam umutovala k smrti.Možná,že každá koronaviróvá varianta má táké své účinkové kvantum,pod nímž již nemůže existovat.

President Editovat

A přes to nejede vlak,jak říká náš pan President

[Fyzika] [ Filisofie]