Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Analogie vody a života

Jeden fyzik přednášející na Matfyzu didaktiku řekl,že jsou dva druhy vody.Je voda newtonovská a voda nenewtonovská.Ve vodě newtonovské platí zákony stanovené Newtonem.Vliv na voduje přímo úměrný síle,která na vodu působí.

Ve vodě nenewtonovské newtonovy zákony neplatí.Zde záleží i na rychlosti s jakou síla na vodu působí.Nenewtonovskou vodou je třeba bažina.Nebo škrobový vodní roztok.Když jej pomalu nabereme do dlaně,tak se bude chovat jako newtonovská voda.Když jím ale prudce mrštíme o podlahu,tak se bude chovat jako křehká pevná látka a roztříští se na malé kousky.

Když v newtonovské vodě plaveme,tak se neutopíme.Naopak,když se budeme v bažině hýbat,tak se utopíme zaručeně.V bažině je třeba vůbec se nehýbat a nejlépe by bylo ani nedýchat.Nehybný kmen stromu se v bažině neutopí.

Jsme-li ve vodě,je důležité umět poznat,je-li to voda newtonovská nebo nenewtonovská a podle toho se chovat.V životě je obdobně důležité umět poznat, jsme-li v situaci,kterou můžeme ovlivnit a nebo jsme v situaci,kterou ovlivnit nemůžeme a podle toho se rovněž zachovat.

Fyzika Filosofie