Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy/Úradek Bohů

Zážitek Editovat

Před dvěma dny večer jsem opět na parcele zděděné po otci seděl na koze(pro řezání dříví).Je to úchvatný zážitek.Na jejích rozích mám i opěru pro ruce.Mohu se opírat i dozadu a opírat se o nařezané dříví.Bohužel jsem si až příliš pozdě uvědomil,že z něj na mně intenzivně lezou klíšťata.

Před sebou jsem měl vedle kůlny i hradbu stromů počínající vysokým modřínem a končící souvislou zelení mohutných keřů.

Byla již tma a téměř neznatelně mrholilo.Vzduch byl plný elektřiny.Když jsem přemýšlel o tom,jaký má vztah kosmologická konstanta Alberta Einsteina,o níž si myslel,že je to největší omyl jeho života,ke zrychlenému rozpínání Vesmíru,náhle se ozvala ohlušující rána,jakýsi Velký třesk a pře de mnou se náhle objevila velká žlutě svítící koule.Nic z ní nevyšlehlo.Do ničeho neuhodila.Ani do země ani do stromů.

Byla asi 15 m ode mne.Byla také asi 15 m nad zemí a měla asi rovněž 15 m v průměru.Zřejmě byla úplně studená.Jinak by musela spálit listí keřů, v jejich blízkosti byla.

Einsteinova kosmologická konstanta přesně vystihla zrychlené rozpínání Vesmíru.Nelze si myslet,že naše myšlenky nedosahují za hranice tohoto světa.

Skutečný Velký třesk Editovat

Pan Grygar říká,že jemu samotnému dělá potíže představit si,že v jediném okamžiku vzniknul čas,hmota i prostor.Co se dělo během první Planckovy časové konstanty nelze z principiálních důvodů zjistit.Tuto jednotku si lze představit jako 34 nul za desetinou čárkou a teprve potom následuje jednička.

V prvních několika Planckových časových jednotkách po vzniku Vesmíru tak horký,že v něm mohly existovat pouze dva prvky,helium se dvěma protony a vodík s jedním protonem.

Pan Grygar říká,že naštěstí z těchto dvou prvků šlo uplácat první hvězdy.Pan Grygar říká,že v jejich nitru se začala tvořit další prvky,přesně podle metody,kterou pro svou práci používali alchymisté,kteří ale neměly tak vysoké teploty.

Tyto první hvězdy se pak rozprskly a díky tomu se prvky v nich vytvořené mohly dostat do vznikajících planet.Jenomže v nitru planet se nevytvořily všechny prvky.Třeba měď,zlato a uran se ve hvězdách nevytvořily.Zlato se vytvořilo pomocí gravitačních vln při srážce dvou neutronových hvězd.

Rozprsk Editovat

Pan Grygar říká,že během několika Planckových časových jednotek po vzniku Vesmíru došlo k rozprsku Vesmíru,který se velmi rychle rozpínal.Pan Grygar to přirovnává k narození dítěte.Jeho kůže je po narození také celá zvrásněná,ale během několika měsíců se nádherně vyhladí jako na reklamu na mýdlo.