Výraz tethering znamená obecně připojení jednoho zařízení k druhému. V současné době se nejčastěji užívá pro případ, kdy mobilní telefon (zpravidla na platformě Android nebo iPhone) připojený k Internetu zpravidla přes Širokopásmové mobilní připojení) sdílí toto své internetové připojení jiným zařízením (například netbooku zřízením WiFi AP), nicméně v životě se setkáváme i s jinými problémy ohledně připojení – například opačná situace, kdy zařízení na platformě Android připojujeme k Internetu prostřednictvím jiného zařízení (tzv. reverzní tethering).

V tomto článku (rozcestníku) chápeme tethering v obecném slova smyslu a budeme zde probírat (odkazovat na) různé možnosti, které mohou vzniknout, a jejich řešení pro různé platformy a různé technologie vzájemného propojení.

Info editovat

Související stránky editovat

Externí odkazy editovat

Externí odkazy k obecné problematice tetheringu. Případy konkrétních řešení jsou odkazovány na příslušných (pod)stránkách.