Termux je aplikace pro android, která nám umožní spouštět nějaké linuxové aplikace, aniž by bylo nutno android rootnout.

Instalace

editovat

Jednoduchá – vyhledáme aplikaci

Konsole

editovat

Po spuštění aplikace máme už k disposici linuxovou konsoli s běžnými příkazy.

Balíky

editovat

Programové balíky instalujeme příkazem pkg, který je analogický příkazu apt. I když můžeme používat i apt, raději – je-li to možné – použijeme příkaz pkg, který už bere ohledy na to, že některé věci u Termuxu nejsou zcela stejné jako na klasickém linuxu (např. názvy adresářů).

Několik příkladů na instalaci (v komentáři uvedeme počet MB, které instalace zabere – včetně dependencí:

pkg install mc # 
pkg install emacs # 106 MB (celkem 8 balíků včetně dependencí)
pkg install python # 24 MB
pkg install perl # 81 MB
pkg install # 
pkg install # 
pkg install # 
pkg install # 
pkg install #

viz: Termux Wiki: Remote Access

pkg install openssh # 8790 kB

Pak se již můžeme zalogovat z androidu (např. 192.168.1.103) na PC (např. 192.168.1.102)

Jak se na Termuxu jmenujeme, zjistíme příkazem

whoami
u0_a190

Ještě bychom si měli nastavit nějaké heslo:

passwd

Pokud chceme z PC přistupovat na Termux, musíme si na PC vygenerovat public key, pokud ho ještě nemáme:

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in id_rsa.
Your public key has been saved in id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:..................
The key's randomart image is:

Pak ho překopírujeme na Termux:

ssh-copy-id -p 8022 -i id_rsa  192.168.1.103
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "id_rsa.pub"
The authenticity of host '[192.168.1.103]:8022 ([192.168.1.103]:8022)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:......................
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
petr@192.168.1.103's password: 
X11 forwarding request failed on channel 0

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh -p '8022' '192.168.1.103'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Tak a teď se už můžeme zalogovat z PC na Termux tak, jak nám bylo napovězeno

ssh -p '8022' '192.168.1.103'