Šablona:Citace periodika/doc: Porovnání verzí

Odebráno 9 255 bajtů ,  před 3 lety
m
rekategorizace
m (aktualizovat)
m (rekategorizace)
{{Aktualizovat|komentář=viz [[Diskuse_k_šabloně:Citace_periodika#Uvedení_vydavatele]]}}
{{Podstránka s dokumentací}}
{{RIGHTTOC}}
<!--
KATEGORIE a INTERWIKI prosím přidejte až na spodek této stránky
-->
Šablona pro generování citací článků v periodických publikacích dle norem [[w:ČSN|ČSN]] [[w:Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]]&nbsp;690 a ČSN&nbsp;ISO&nbsp;690-2.
 
== Použití ==
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
{|
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
! Plná verze !!|| Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
|
| <pre>{{Citace periodika
<pre>
{{Citace periodika
| příjmení =
| jméno =
| odkaz na autora =
| příjmení2 =
| jméno2 =
| autor2 =
| odkaz na autora2 =
| příjmení3 =
| jméno3 =
| autor3 =
| odkaz na autora3 =
| příjmení4 =
| jméno4 =
| autor4 =
| odkaz na autora4 =
| příjmení5 =
| jméno5 =
| autor5 =
| odkaz na autora5 =
| příjmení6 =
| jméno6 =
| autor6 =
| odkaz na autora6 =
| příjmení7 =
| jméno7 =
| autor7 =
| odkaz na autora7 =
| spoluautoři =
| titul =
| překladatelé =
| ilustrátoři =
| fotografové =
| další =
| periodikum =
| odkaz na periodikum =
| datum =
| rok =
| měsíc =
| den =
| ročník =
| typ ročníku =
| číslo =
| typ čísla =
| strany =
| poznámkapoznámky =
| url =
| datum přístupu =
| měsíc přístupu =
| den přístupu =
| formát =
| issn =
| isbndoi =
| doi =
| pmid =
| id =
| jazyk =
}}</pre>
</pre>
| <pre>{{Citace periodika
|
<pre>
{{Citace periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul =
| periodikum =
| odkaz na periodikum =
| rok =
| měsíc =
| url =
| issn =
}}
| jazyk =
}}</pre>
|}
 
== Parametry ==
=== Primární odpovědnost ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
 
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
* '''odkaz na autora''' – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno
 
Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jejsou uvedenuvedeni víceprávě neždva jedennebo autor. Jsou-li uvedeni nejvýšeprávě tři autoři,. jeJe-li nutnojich uvéstuvedeno všechnavíce jména.(což Jsou-lise uvedenivyjadřuje víceparametrem než''spoluautoři'' tři(viz autořidále), je doporučenona uvéstzvážení všechnacitujícího, jména. Alternativou jezda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr ''spoluautoři'' (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.
* '''příjmení2'''
* '''jméno2'''
* '''odkaz na autora2'''
 
Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem ''spoluautoři'' (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.
Respektive (N=3 až 7):
* '''příjmeníNpříjmení3'''
* '''jménoNjméno3'''
* '''autorNautor3'''
* '''odkaz na autoraNautora3'''
 
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než tři.
Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.
 
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.
* '''spoluautoři''' – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)
 
Celá sekce primární odpovědnost se '''vynechává''' jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.
 
=== Název článku ===
* '''titul''' – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
** Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
** U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.
 
=== Sekundární odpovědnost ===
Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“
* '''překladatelé'''
* '''ilustrátoři'''
* '''fotografové'''
* '''další''' – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno, například „Přílohy Jan Novák“
 
=== Periodikum ===
* '''periodikum''' – název periodika (časopisu, novin)
* '''odkaz na periodikum''' – název článku o periodiku ve Wikipedii
 
=== Vydání ===
* '''datum''' – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
** '''rok''' – rok vydání
** '''měsíc''' – měsíc vydání (slovem, např. „duben“"září"). Není-li znám, neuvádí se.
** '''den''' – den vydání (1–31) (bez tečky). Není-li znám, neuvádí se.
 
=== Část ===
* '''ročník''' – ročník ve stylu číslování periodika
** '''typ ročníku''' – typ ročníku, možné hodnoty jsou „ročník“"ročník" nebo „roč"roč." či „svazek“"svazek".
* '''číslo''' – číslo periodika v daném ročníku
** '''typ čísla''' – typ čísla, možné hodnoty jsou „číslo“"číslo" nebo „čís"čís." případně jiné označení
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
 
=== Identifikace ===
* '''issn''' – [[International Standard Serial Numberw:ISSN|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
* '''isbndoi''' – [[Internationalw:Digital Standardobject Book Numberidentifier|ISBNDOI]] číslo jednoznačně identifikující monografii. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“dokument.
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''pmid'''
* '''id''' – jiný identifikátor
 
=== Další ===
* '''poznámky''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.
 
=== Online dostupnost ===
* '''url''' – URL online verze článkuknihy
* '''formát''' – je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF
* '''datum přístupu''' – datum ve tvaru rrrr-m-d. Vyplňuje se jen, pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze
** '''rok přístupu''' – rok přístupu k online verzi
** '''měsíc přístupu''' – měsíc přístupu k online verzi (1-12)
** '''den přístupu''' – den přístupu k online verzi (1-31)
| měsíc = říjen
| strany = 289
}}
 
*<code><nowiki>
| url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
| datum přístupu = 2006-03-23
}}
 
*<code><nowiki>
| strany = 7
| doi = 10.1038/426007a
}}
 
* <code><nowiki>
| měsíc = říjen
| strany = 289
}}
 
* <code><nowiki>
| strany = 46-52
| issn = 0862-6634
}}
 
== Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení ==
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
# Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (''čís.'', ''Num.''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 
Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do [[:Kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon]] nebo do [[:Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka]].
 
== Data šablony ==
{{TemplateDataHeader}}
<templatedata>
{
"description": "Šablona umožňuje generování citací periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"format": "block",
"params": {
"příjmení": {
"label": "Příjmení",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Příjmení autora",
"suggested": true
},
"jméno": {
"label": "Jméno",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Křestní jméno autora",
"suggested": true
},
"autor": {
"label": "Autor",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora."
},
"odkaz na autora": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi"
},
"příjmení2": {
"label": "Příjmení 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení druhého autora"
},
"jméno2": {
"label": "Jméno 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno druhého autora"
},
"autor2": {
"label": "Autor 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora."
},
"odkaz na autora2": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi"
},
"příjmení3": {
"label": "Příjmení 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení třetího autora"
},
"jméno3": {
"label": "Jméno 3",
"description": "Křestní jméno třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"autor3": {
"label": "Autor 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora."
},
"odkaz na autora3": {
"label": "Odkaz na autora 3",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi"
},
"spoluautoři": {
"label": "Spoluautoři",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
},
"titul": {
"label": "Název",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Název článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)",
"suggested": true
},
"překladatelé": {
"label": "Překladatelé",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"fotografové": {
"label": "Fotografové",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"ilustrátoři": {
"label": "Ilustrátoři",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"další": {
"label": "Další",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)."
},
"periodikum": {
"label": "Periodikum",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Název periodika (časopisu, novin).",
"suggested": true
},
"odkaz na periodikum": {
"label": "Odkaz na periodikum",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku o periodiku ve Wikipedii."
},
"datum": {
"label": "Datum",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD.",
"suggested": true
},
"rok": {
"label": "Rok",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok vydání."
},
"měsíc": {
"label": "Měsíc",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se."
},
"den": {
"label": "Den",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
},
"ročník": {
"label": "Ročník",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Ročník ve stylu číslování periodika.",
"suggested": true
},
"typ ročníku": {
"label": "Typ ročníku",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“."
},
"číslo": {
"label": "Číslo",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Číslo periodika v daném ročníku.",
"suggested": true
},
"typ čísla": {
"label": "Typ čísla",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení."
},
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami",
"suggested": true
},
"issn": {
"label": "ISSN",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "ISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“."
},
"pmid": {
"label": "PMID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "PubMed identifikační číslo."
},
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
},
"id": {
"label": "ID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
},
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
},
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
},
"url": {
"label": "URL",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "URL online verze článku.",
"suggested": true
},
"formát": {
"label": "Formát",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF."
},
"datum přístupu": {
"label": "Datum přístupu",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Formát RRRR-MM-DD. Jen pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze."
},
"rok přístupu": {
"label": "Rok přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok přístupu k online verzi."
},
"měsíc přístupu": {
"label": "Měsíc přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Měsíc přístupu k online verzi."
},
"Den přístupu": {
"label": "Den přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den přístupu k online verzi."
}
},
"maps": {
"citoid": {
"title": "titul",
"url": "url",
"publicationTitle": "periodikum",
"proceedingsTitle": "periodikum",
"bookTitle": "periodikum",
"date": "datum",
"accessDate": "datum přístupu",
"ISSN": [ "issn" ],
"PMID": "pmid",
"pages": "strany",
"volume": "ročník",
"series": "číslo",
"seriesNumber": "ročník",
"issue": "číslo",
"DOI": "doi",
"language": "jazyk",
"extra": "poznámka",
"author": [
[ "jméno", "příjmení" ],
[ "jméno2", "příjmení2" ],
[ "jméno3", "příjmení3" ]
],
"translator": "překladatelé"
}
}
}
</templatedata>
 
== Související šablony ==
* {{Šablona|Citace monografie}}
* {{Šablona|Citace elektronické monografie}}
* {{Šablona|Citace elektronického periodika}}
* {{Šablona|Citace sborníku}}
* {{Šablona|Citace kvalifikační práce}}
 
== Externí odkazy ==
* http://www.boldis.cz/citace/citace.html
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
* http://www.citace.com/moduly.php
 
<includeonly><!-- KATEGORIE a INTERWIKI zde, děkujeme -->
[[Kategorie:Šablony:Citační šablony|Periodika]]
</includeonly>
22 228

editací