Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 12: Porovnání verzí

 
* Každé prvočíslo, kterého se týká tento článek, je ve [[Číselné soustavy/Dvanáctková soustava|Dvanáctkové soustavě]] zakončeno jedničkou.
* Pro každé prvočíslo p (p = 12n + 1) existují právě čtyři č. soustavy (menší, než p) s délkou ''l'' = 12.
* Každé prvočíslo p (p = 12n + 1) je v každé číselné soustavě [[:w:Prvočíselný rozklad|w:faktorem]] složeného čísla [[:w:Cyklotomický polynom|ve tvaru]] [[Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 12|''gg''01<sub>(z)</sub>]]. Některá z nich (zdaleka ne všechna) mohou být v jediné určité č. soustavě [[Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 12|unikátním prvočíslem o délce ''l'' = 12]].
* Je-li v č. soustavě z<sub>0</sub> délka ''l'' = 12, potom stejná délka (12) je také v soustavách z<sub>0</sub><sup>2n + 1</sup> (s lichým exponentem) s výjimkou '''exponentů, dělitelných třemi, kde je ''l'' = 4''', případně odpovídající z<sub>0</sub><sup>2n + 1</sup> - np (větší, než 1). Z toho důvodu stačí uvést pouze jednu soustavu z<sub>0</sub>.
* Je-li v č. soustavě z<sub>0</sub> délka ''l'' = 12, potom v soustavách z<sub>0</sub><sup>2∙(2n + 1)</sup> (s exponentem, dělitelným dvěma ale nedělitelným čtyřmi) je [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 3 nebo 6|délka ''l'' = 6]].
8 705

editací