Wikiverzita:Cvičné stránky: Porovnání verzí

V ostatních ohledech se se cvičnou stránkou zachází stejně jako s jakoukoli jinou stránkou. Stránka by měla mít řádně vyplněnu klasifikační nálepku, zejména '''přiřazení k projektu''', aby návštěvník stránky mohl pochopit rámec, v němž je takovéto na první pohled podivné stránky zapotřebí, a v případě zájmu se dozvědět, co se vlastně na této stránce procvičuje, a v případě jiné než všeobecné příslušnosti též '''příslušnost'''. Mnohé cvičné stránky — například úkoly vypracovávané jednotlivými účastníky kurzu nebo testovací prostory — vyžadují ze své podstaty příslušnost k jednomu konkrétnímu uživateli nebo jasně vymezené skupině, a ze stránky by to pak mělo být na první pohled patrné.
 
Obzvláštní pozornosti si zasluhuje otázka případného '''smazání''' cvičné stránky — ta může totiž na první pohled vypadat jako výsledek nahodilého experimentování nebo vandalství a k volání po smazání přímo svádět. Účastníci projektu, k němuž cvičná stránka patří, musí proto dbát na to, aby všechny cvičné stránky byly jako takové řádně označeny klasifikační nálepkou, a kdo navrhuje cvičnou stránku smazat, musí se nejprve seznámit s jejím kontextem v rámci projektu. Na druhou stranu, v případě některých cvičných stránek, obsahujících například začátečnické pokusy účastníků kurzu, jichž posléze již není zapotřebí a jejichž další setrvávání na webu by mohlo být nepříjemné i samotným účastníkům, může být v rámci konkrétního projektu stanoveno, že se po ukončení užívání zpravidla smažou (například nepožádá-li účastník o jejich zachování šablonou {{tl|archivovat}}).
19 534

editací