Wikiverzita:Cvičné stránky: Porovnání verzí

I na Wikipedii, na Wikislovníku, na Wikiknihách atd. najdeme aspoň jednu cvičnou stránku — pískoviště, tedy stránku, na níž si mohou uživatelé vyzkoušet samo psaní stránek, zejména formátovací příkazy. [[Wikiverzita:Pískoviště|Takové pískoviště máme i na Wikiverzitě]]. Podobná pískoviště však mohou mít též jednotliví uživatelé ve svém uživatelském prostoru, případně i jednotlivé projekty, v jejichž rámci je vhodné mít vlastní prostor pro podobné pokusy (tak má kupříkladu projekt [[Informatika pro kombinované lyceum]] své vlastní pískoviště [[Informatika pro kombinované lyceum/Pískoviště]]).
 
Podle charakteru toho či onoho projektu je ovšem zapotřebí specifičtějších cvičných stránek. Mohou to být například procvičovací texty nebo domácí úkoly účastníků kurzu, mohou to být stránky testující funkci jinde vytvářených šablon, mohou to být přechodná odkladiště výzkumných dat, která budou posléze zapracována do jiných stránek, atd. Projekty na Wikiverzitě jsou tak různorodé, že se nedá obecně stanovit, co smí nebo musí být cvičnou stránkou — v jednom kurzu mohou být domácí úkoly vypracované jednotlivými účastníky považovány za cvičné stránky, v jiném kurzu tomu tak být nemusí. Hlavním smyslem označení stránky za cvičnou je sdělení jejího charakteru jiným uživatelům Wikiverzity, a tím vysvětlení, proč je stránka například tak špatně formátovaná, proč má tak nevalný obsah, proč je plná jazykových chyb, které jiní účastníci projektu neopravují atd.
 
...
 
==Jak se cvičnou stránkou zacházet==
19 534

editací