Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 64: Porovnání verzí