Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 4: Porovnání verzí