Česko-estonská stratigrafie: Porovnání verzí

přeformulování úvodu
Bez shrnutí editace
(přeformulování úvodu)
{{nehotovo}}
 
[[w:Stratigrafie|Stratigrafie]] je odvětvím [[w:Geologie|geologie]]. Zabývá se studiem vrstev usazenin, jejich prostorovým uspořádáním (zjednodušeně řečeno, co je nahoře a co je dole) a datováním. Stratigrafické názvosloví je odvozeno ze jmen nalezišť hornin patřících k příslušným vrstvám.
 
Zde ovšem nastává problém, pokud se snažíme překládat nebo nějak koordinovat stratigrafické údaje v různých jazycích či původem z různých zemí. Totéž období geologického vývoje se může v různých oblastech různě projevovat, ale i tatáž vrstva usazenin může mít pro geology v různých oblastech různé označení podle toho, jaké naleziště je pro ně typické, či bylo typické v době vytváření národního názvosloví.
Jakožto zakladatel této stránky ([[Uživatel:Mmh|Mmh]]) musím předeslat, že nejsem odborníkem na stratigrafii ani na geologii obecně. Zabývám se však estonštinou a Estonskem, a při překládání článků o Estonsku pro českou Wikipedii i při přípravě přednášek o estonské přírodě a krajině jsem vícekrát narazil na problém popisu geologických vrstev. Existuje sice základní [[w:Geochronologická perioda|geologická periodizace]], která se užívá celosvětově, ale u podrobnějších dělení, jimž se člověk nevyhne, když se setkává s konkrétními popisy geologických útvarů, se užívá celá řada různých stupnic v různých regionech a zemích, pročež není vůbec jednoduché dohledat, čemu na české stupnici odpovídá která vrstva estonské stupnice. Sice jsou k nalezení různé souhledy na stránkách geologických a stratigrafických společností, ale buď tam chybějí české, nebo estonské názvy, nebo to jsou jen dílčí přehledy.
 
S tímto problémem se nesetkávají jen samotní stratigrafové, ale též překladatelé textů, které nějak zmiňují geologická období nebo usazeniny, nebo laičtí zájemci o geologii, pokud se ocitnou v jiných než domácích poměrech.
 
Tato stránka se snaží o postupné vytvoření konkordance mezi užívaným názvoslovím českým a estonský (a kvůli celkové orientaci též mezinárodně domluveným názvoslovím anglickým).
 
==Vytyčení problému==
 
Jakožto zakladatel této stránky ([[Uživatel:Mmh|Mmh]]) musím předeslat, že nejsem odborníkem na stratigrafii ani na geologii obecně. Zabývám se však estonštinou a Estonskem, a při překládání článků o Estonsku pro českou Wikipedii i při přípravě přednášek o estonské přírodě a krajině jsem vícekrát narazil na problém popisu geologických vrstev. Existuje sice základní [[w:Geochronologická perioda|geologická periodizace]], která se užívá celosvětově, ale u podrobnějších dělení, jimž se člověk nevyhne, když se setkává s konkrétními popisy geologických útvarů, se užívá celá řada různých stupnic v různých regionech a zemích, pročež není vůbec jednoduché dohledat, čemu na české stupnici odpovídá která vrstva estonské stupnice. Sice jsou k nalezení různé souhledy na stránkách geologických a stratigrafických společností, ale buď tam chybějí české, nebo estonské názvy, nebo to jsou jen dílčí přehledy.
 
Na této stránce proto hodlám postupně vybudovat prakticky využitelný souhled (nejlépe vrcholící přehlednou hezky barevnou tabulkou) jednotlivých sedimentárních vrstev rozlišovaných českými a estonskými stratigrafy.
22 565

editací