Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 99: Porovnání verzí