Číselné soustavy/Devatenáctková soustava: Porovnání verzí