Číselné soustavy/Převody mezi soustavami. Číselné řady: Porovnání verzí

meziuložení: nedokončeno
(meziuložení: nedokončeno)
! 18
| 01:01:09 || 01:01:10 || 01:01:11 || 01:01:12 || 01:01:13 || 01:01:14 || 01:01:15 || 01:01:16 || 01:01:17 || 01:02:00 || 01:02:01 || 01:02:02 || 01:02:03 || 01:02:04 || 01:02:05 || 01:02:06 || 01:02:07 || 01:02:08 || 01:02:09 || 01:02:10
|}
 
== Tabulka převodů od 131 do 290 pro Z = 2 - 3 (čísla s velkým počtem platných číslic) ==
 
=== n=131 - 140 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=131 - 140
|-
! Z || 131<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub>* || 132<sub>(10)</sub> || 133<sub>(10)</sub> || 134<sub>(10)</sub> || 135<sub>(10)</sub> || 136<sub>(10)</sub> || 137<sub>(10)</sub>* || 138<sub>(10)</sub> || 139<sub>(10)</sub>* || 140<sub>(10)</sub>
|-
! [[Číselné soustavy/Dvojková soustava (kusurija)|2]]
| 10000011 || 10000100 || 10000101 || 10000110 || 10000111 || 10001000 || 10001001 || 10001010 || 10001011 || 10001100
|-
! [[Číselné soustavy/Trojková soustava (kusurija)|3]]
| 11212 || 11220 || 11221 || 11222 || 12000 || 12001 || 12002 || 12010 || 12011 || 12012
|}
 
=== n=141 - 150 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=141 - 150
|-
! Z || 141<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub> || 142<sub>(10)</sub> || 143<sub>(10)</sub> || 144<sub>(10)</sub> || 145<sub>(10)</sub> || 146<sub>(10)</sub> || 147<sub>(10)</sub> || 148<sub>(10)</sub> || 149<sub>(10)</sub>* || 150<sub>(10)</sub>
|-
! 2
| 10001101 || 10001110 || 10001111 || 10010000 || 10010001 || 10010010 || 10010011 || 10010100 || 10010101 || 10010110
|-
! 3
| 12020 || 12021 || 12022 || 12100 || 12101 || 12102 || 12110 || 12111 || 12112 || 12120
|}
 
=== n=151 - 160 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=151 - 160
|-
! Z || 151<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub>* || 152<sub>(10)</sub> || 153<sub>(10)</sub> || 154<sub>(10)</sub> || 155<sub>(10)</sub> || 156<sub>(10)</sub> || 157<sub>(10)</sub>* || 158<sub>(10)</sub> || 159<sub>(10)</sub> || 160<sub>(10)</sub>
|-
! 2
| 10010111 || 10011000 || 10011001 || 10011010 || 10011011 || 10011100 || 10011101 || 10011110 || 10011111 || 10100000
|-
! 3
| 12121 || 12122 || 12200 || 12201 || 12202 || 12210 || 12211 || 12212 || 12220 || 12221
|}
 
=== n=161 - 170 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=161 - 170
|-
! Z || 161<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub> || 162<sub>(10)</sub> || 163<sub>(10)</sub>* || 164<sub>(10)</sub> || 165<sub>(10)</sub> || 166<sub>(10)</sub> || 167<sub>(10)</sub>* || 168<sub>(10)</sub> || 169<sub>(10)</sub>** || 170<sub>(10)</sub>
|-
! 2
| 10100001 || 10100010 || 10100011 || 10100100 || 10100101 || 10100110 || 10100111 || 10101000 || 10101001 || 10101010
|-
! 3
| 12222 || 20000 || 20001 || 20002 || 20010 || 20011 || 20012 || 20020 || 20021 || 20022
|}
 
=== n=171 - 180 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=171 - 180
|-
! Z || 171<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub> || 172<sub>(10)</sub> || 173<sub>(10)</sub>* || 174<sub>(10)</sub> || 175<sub>(10)</sub> || 176<sub>(10)</sub> || 177<sub>(10)</sub> || 178<sub>(10)</sub> || 179<sub>(10)</sub>* || 180<sub>(10)</sub>
|-
! 2
| 10101011 || 10101100 || 10101101 || 10101110 || 10101111 || 10110000 || 10110001 || 10110010 || 10110011 || 10110100
|-
! 3
| 20100 || 20101 || 20102 || 20110 || 20111 || 20112 || 20120 || 20121 || 20122 || 20200
|}
 
=== n=181 - 190 ===
{| class="wikitable"
|+ Tabulka převodů mezi soustavami Z 2 - 3 / n=181 - 190
|-
! Z || 181<sub>([[Číselné soustavy/Desítková soustava (kusurija)|10]])</sub>* || 182<sub>(10)</sub> || 183<sub>(10)</sub> || 184<sub>(10)</sub> || 185<sub>(10)</sub> || 186<sub>(10)</sub> || 187<sub>(10)</sub> || 188<sub>(10)</sub> || 189<sub>(10)</sub> || 190<sub>(10)</sub>
|-
! 2
| 10110101 || 10110110 || 10110111 || 10111000 || 10111001 || 10111010 || 10111011 || 10111100 || 10111101 || 10111110
|-
! 3
| 20201 || 20202 || 20210 || 20211 || 20212 || 20220 || 20221 || 20222 || 21000 || 21001
|}
 
8 714

editací