Programování pro hračičky/Andělé/Lekce 3: Porovnání verzí

inherit "/i/weapon/zblizka";
</source>
 
Poté, co jsme takto deklarovali, od kterých tříd bude náš objekt dědit vlastnosti a metody, načteme si definice konstant, které budeme využívat. Budou to přinejmenším konstanty označující nám již známé gramatické kategorie (neukončuje se středníkem, protože to vlastně není příkaz LPC, nýbrž [[w:Preprocesor|preprocesoru]], o kterém si něco více povíme později):
 
<source lang="c" >
#include <sklon.h>
</source>
 
 
...
20 015

editací