Programování pro hračičky/Andělé/Lekce 3: Porovnání verzí

</source>
 
Nyní využijeme již hotových tříd, jejichž programy nalezneme ve složce <code>i</code> a jejích podsložkách, abychom nemuseli všechno programovat sami. Pokud má být bublátor krom bublání (ježto budeme muset určitě sami naprogramovat) obyčejným předmětem, který se dá též přemisťovat a případně i prodat, napíšeme na následující řádky:
 
<source lang="c" >
inherit "/i/move";
inherit "/i/value";
</source>
 
Pokud bychom se rozhodli, že bublátor má být zároveň použitelný jako zbraň pro boj zblízka, pak využijeme příslušné třídy (která již dědí všechny tři výše zmíněné a má nějaké ty metody a vlastnosti navíc) a místo těchto tří řádků napíšeme:
 
<source lang="c" >
inherit "/i/weapon/zblizka";
</source>
 
20 015

editací