Programování pro hračičky/Andělé/Lekce 3: Porovnání verzí

// Salátův bublátor: když se do něj kopne, vypouští bublinky
</source>
 
Popis můžeme případně (časem) rozšířit o další smysluplné informace (pro ukázku nyní použijeme druhý typ zápisu komentářů):
 
<source lang="c" >
/* proměnné:
bubcount ... kolik bublinek se vypustí na jedno kopnutí
onlypl ... je-li nenulové, pak reaguje pouze na hráče
 
TODO: nastavení barvy bublinek
*/
</source>
 
 
 
20 015

editací