Programování pro hračičky/Andělé/Lekce 3: Porovnání verzí

if (!stud)
{
stud=clone_object(STUDNA_OBJ"/obj/voda/studna");
stud->set_name("kašna");
stud->set_gender(ROD_F);
stud->move(this_object());
}
}
</source>
 
Do funkce <code>create()</code> pak přidáme zavolání této funkce <code>reset()</code>, aby se objekt vytvořil hned při vytvoření místnosti:
 
<source lang="c" >
void create()
{
...
reset();
}
</source>
20 015

editací