Programování pro hračičky/Andělé/Lekce 3: Porovnání verzí

Jiné objekty se ve hře vyskytují opakovaně. Typicky jsou to běžné předměty (batoh, pochodeň, meč), ale také druhové bytosti (vlk, skřet, hlídkující legionář) a mapové místnosti (tedy například jednotlivé vzájemně podobné místnosti v určité krajině). Takovéto objekty pak mají společný programový soubor a z něho vytvořený prototyp, který ovšem sám ve hře nevystupuje, nýbrž se z něho vždy nejprve vyrobí klon, který se pak přemístí jako objekt do hry.
 
Klon objektu vyrobíme v rámci programu funkcí <code>clone_object()</code>, ve hře pak andělským příkazem <code>budiž</code>. Jedná se vlastně o paměťovou kopii všech proměnných, v nichž jsou uloženy vlastnosti objektu, zatímco metody objektu jsou zapsány jedinečně v prototypu. Z toho plyne, že vlastnosti jednotlivého naklonovaného objektu můžeme po naklonování nadále měnit, zatímco množina použitelných metod je pevně dána společným prototypem.
 
...
20 015

editací