Pedagogika pro kombinované lyceum/J. A. Komenský: Porovnání verzí