Latina pro začátečníky/2020/Domácí úkol 1: Porovnání verzí

úkol (dialog + citáty)
(stránka domácího úkolu)
 
(úkol (dialog + citáty))
 
Tohle se pak na stránce objeví jako nadpis, pod nímž bude následovat zase další obyčejný text.
 
=== LudvíkRoiSolei ===
 
=== 17.01.2021 ===
 
==== Dialog ====
'''Laudius Rex Sol:''' ''Ego sum Laudius Rex Sol. Quid agis frāter?''
 
'''Odpověď:''' ''Grātēs valeō, et tē salūtō, frāter. Quid agis?''
 
'''Laudius Rex Sol:''' ''Et ego valeō, grātēs. Quis es, vir optime?''
 
'''Odpověď:''' ''Sumus viātōrēs, Marīa et Iōannēs. Et tū?''
 
'''Laudius Rex Sol:''' ''Ego sum discipulus.''
 
==== Citáty ====
avē Caesar =  buť zdráv Cécare
 
avē Maria = buť zdráva Marie
 
ecce homō = hleďte člověk
 
nōmen est ōmen = jménem jména
 
famēs est optimus coquus = rodina je nejlepší kuchař
 
homō sum = člověk je
 
pulvis et umbra sumus = prach a stín jsi
 
novus homō = nový člověk
 
cīvis rōmānus sum = město Řím existuje
 
alter ego = druhé já
 
et tū, Brute? = i ty Brute?
 
sīc vīta est = takový život je
 
mors tua, vīta mea = smrt tvá, život tvůj
 
mea culpa (est) = moje vina
 
nōn est mea culpa = není to moje vina
186

editací