Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 15: Porovnání verzí

(MEZIULOŽENÍ)
| 102
! 557
| 2^2x139 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 139 nebo 278|4]] || 272 || 2
|-
| 103
| 105
! 571
| 2x3x5x19 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 95 nebo 190|3]] || 281 || 5*
|-
| 106
| 108
! 593
| 2^4x37 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 37 nebo 74|8]] || 298 || 3
|-
| 109
| 113
! 617
| 2^3x7x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 44|14]] || 2B2 || 3
|-
| 114
| 117
! 643
| 2x3x107 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 107 nebo 214|6]] || 2CD || 7*
|-
| 118
| 120
! 659
| 2x7x47 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 47 nebo 94|14]] || 2DE || 3*
|-
| 121
| 131
! 739
| 2x3^2x41 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 9 nebo 18|41]] || 344 || 6*
|-
| 132
| 141
! 811
| 2x3^4x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 9 nebo 18|45]] || 391 || 5*
|-
| 142
| 145
! 829
| 2^2x3^2x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 23 nebo 46|36]] || 3A4 || 2
|-
| 146
| 149
! 859
| 2x3x11x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 33 nebo 66|13]] || 3C4 || 4*
|-
| 150
| 153
! 883
| 2x3^2x7^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 63 nebo 126|14]] || 3DD || 4*
|-
| 154
| 156
! 911
| 2x5x7x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 91 nebo 182|10]] || 40B || 3*
|-
| 157
| 162
! 953
| 2^3x7x17 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 119 nebo 238|8]] || 438 || 3
|-
| 163
! 967
| 2x3x7x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 69 nebo 138|14]] || 447 || 2*
|-
| 164
| 167
! 991
| 2x3^2x5x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 45 nebo 90|11]] || 461 || 2*
|-
| 168
| 173
! 1031
| 2x5x103 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 103 nebo 206|10]] || 48B || 2*
|-
| 174
| 182
! 1091
| 2x5x109 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 109 nebo 218|10]] || 4CB || 4*
|-
| 183
| 184
! 1097
| 2^3x137 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 137 nebo 274|4]] || 4D2 || 3
|-
| 185
| 188
! 1123
| 2x3x11x17 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 51 nebo 102|22]] || 4ED || 4*
|-
| 189
| 190
! 1151
| 2x5^2x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 115 nebo 230|10]] || 51B || 2*
|-
| 191
| 192
! 1163
| 2x7x83 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 83 nebo 166|7]] || 528 || 3*
|-
| 193
| 196
! 1193
| 2^3x149 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 149 nebo 298|4]] || 548 || 3
|-
| 197
! 1201
| 2^4x3x5^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 40|30]] || 551 || [[Číselné soustavy/Jedenáctková soustava|11]]
|-
| 198
| 204
! 1249
| 2^5x3x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 39 nebo 78|60]] || 584 || [[Číselné soustavy/Jedenáctková soustava|11]]
|-
| 205
8 615

editací