Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2022: Porovnání verzí

(→‎Heslo do titulu: + Luth 1545)
(→‎Citace včetně kontextu: ČEP Jan 6,35-40)
== Citace včetně kontextu ==
 
* ČEP [http://www.biblenet.cz/app/b?book=John&no=6 Jan 6], 35-40:
<ol start=35>
<li>Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.</li>
<li>Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.</li>
<li>Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a '''kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven''',</li>
<li>neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;</li>
<li>a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.</li>
<li>Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“</li>
</ol>
 
== Reference ==
12 021

editací