Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 15: Porovnání verzí

MEZIULOŽENÍ
(→‎Tabulka pro první desítku prvočísel: Statistické vyhodnocení (n = 10))
(MEZIULOŽENÍ)
#* Délka periody = [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 1 nebo 2|2]] - 10 %
 
== Tabulka pro první stovku prvočísel ==
{| class="wikitable sortable"
|+ Tabulka pro první stovku prvočísel
|-
! Poř. <br />č. || p<sub>[[Číselné soustavy/Desítková soustava|10]]</sub> || ''f'' k || k∙[[Délky period převrácených hodnot prvočísel|''l'']]<sup> -1</sup> || p<sub>[[Číselné soustavy/Patnáctková soustava|15]]</sub> || [[Prvočísla/Charakteristiky prvočísel|χ]]
|-
| 1
! 2
| 1 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 1 nebo 2|1]] || 2 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]**
|-
| 2
! 3
| 2 || 0 || 3 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 3
! 5
| 2^2 || 0 || 5 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 4
! 7
| 2x3 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 1 nebo 2|6]] || 7 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 5
! 11
| 2x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 5 nebo 10|2]] || B || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]*
|-
| 6
! 13
| 2^2x3 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 12|1]] || D || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 7
! 17
| 2^4 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 8|2]] || 12 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]
|-
| 8
! 19
| 2x3^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 9 nebo 18|1]] || 14 || [[Číselné soustavy/Čtyřková soustava|4]]*
|-
| 9
! 23
| 2x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 11 nebo 22|1]] || 18 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 10
! 29
| 2^2x7 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 28|1]] || 1E || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 11
! 31
| 2x3x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 5 nebo 10|3]] || 21 || [[Číselné soustavy/Sedmičková soustava|7]]*
|-
| 12
! 37
| 2^2x3^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 36|1]] || 27 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 13
! 41
| 2^3x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 40|1]] || 2B || [[Číselné soustavy/Šestková soustava|6]]
|-
| 14
! 43
| 2x3x7 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 21 nebo 42|2]] || 2D || [[Číselné soustavy/Devítková soustava|9]]*
|-
| 15
! 47
| 2x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 23 nebo 46|1]] || 32 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 16
! 53
| 2^2x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 13 nebo 26|4]] || 38 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 17
! 59
| 2x29 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 29 nebo 58|2]] || 3E || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]*
|-
| 18
! 61
| 2^2x3x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 15 nebo 30|4]] || 41 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 19
! 67
| 2x3x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 11 nebo 22|6]] || 47 || [[Číselné soustavy/Čtyřková soustava|4]]*
|-
| 20
! 71
| 2x5x7 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 35 nebo 70|2]] || 4B || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 21
! 73
| 2^3x3^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 72|1]] || 4D || [[Číselné soustavy/Pětková soustava|5]]
|-
| 22
! 79
| 2x3x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 13 nebo 26|3]] || 54 || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 23
! 83
| 2x41 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 41 nebo 82|1]] || 58 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]*
|-
| 24
! 89
| 2^3x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 88|1]] || 5E || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]
|-
| 25
! 97
| 2^5x3 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l =96|1]] || 67 || [[Číselné soustavy/Pětková soustava|5]]
|-
| 26
! 101
| 2^2x5^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 100|1]] || 6B || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 27
! 103
| 2x3x17 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 51 nebo 102|2]] || 6D || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]*
|-
| 28
! 107
| 2x53 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 53 nebo 106|1]] || 72 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]*
|-
| 29
! 109
| 2^2x3^3 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 27 nebo 54|4]] || 74 || [[Číselné soustavy/Šestková soustava|6]]
|-
| 30
! 113
| 2^4x7 || [[Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 4|'''28''']] || 78 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]
|-
| 31
! 127
| 2x3^2x7 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 63 nebo 126|2]] || 87 || [[Číselné soustavy/Devítková soustava|9]]*
|-
| 32
! 131
| 2x5x13 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 65 nebo 130|2]] || 8B || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]*
|-
| 33
! 137
| 2^3x17 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 17 nebo 34|4]] || 92 || [[Číselné soustavy/Trojková soustava|3]]
|-
| 34
! 139
| 2x3x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 69 nebo 138|1]] || 94 || [[Číselné soustavy/Čtyřková soustava|4]]*
|-
| 35
! 149
| 2^2x37 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 148|1]] || 9E || [[Číselné soustavy/Dvojková soustava|2]]
|-
| 36
! 151
| 2x3x5^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 75 nebo 150|1]] || A1 || 5
|-
| 37
! 157
| 2^2x3x13 || 1 || A7 || 5
|-
| 38
! 163
| 2x3^4 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 81 nebo 162|2]] || AD || 4*
|-
| 39
! 167
| 2x83 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 83 nebo 166|1]] || B2 || 2*
|-
| 40
! 173
| 2^2x43 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 43 nebo 86|2]] || B8 || 2
|-
| 41
! 179
| 2x89 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 89 nebo 178|2]] || BE || 3*
|-
| 42
! 181
| 2^2x3^2x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 45 nebo 90|4]] || C1 || 2
|-
| 43
! 191
| 2x5x19 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 95 nebo 190|2]] || CB || 2*
|-
| 44
! 193
| 2^6x3 || 1 || CD || 5
|-
| 45
! 197
| 2^2x7^2 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 49 nebo 98|2]] || D2 || 2
|-
| 46
! 199
| 2x3^2x11 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 99 nebo 198|1]] || D4 || 2*
|-
| 47
! 211
| 2x3x5x7 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 3 nebo 6|'''35''']] || E1 || 4*
|-
| 48
! 223
| 2x3x37 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 37 nebo 74|6]] || ED || 9*
|-
| 49
! 227
| 2x113 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 113 nebo 226|1]] || 102 || 3*
|-
| 50
! 229
| 2^2x3x19 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 19 nebo 38|6]] || 104 || 6
|-
| 51
! 233
| 2^3x29 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 116|2]] || 108 || 3
|-
| 52
! 239
| 2x7x17 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 119 nebo 238|2]] || 10E || 2*
|-
| 53
! 241
| 2^4x3x5 || [[Číselné soustavy/Repunitová prvočísla: l = 3|'''80''']] || '''111''' || 7
|-
| 54
! 251
| 2x5^3 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 125 nebo 250|2]] || 11B || 3*
|-
| 55
! 257
| 2^8 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 32|8]] || 122 || 3
|-
| 56
! 263
| 2x131 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 131 nebo 262|1]] || 128 || 2*
|-
| 57
! 269
| 2^2x67 || 1 || 12E || 2
|-
| 58
! 271
| 2x3^3x5 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 135 nebo 270|1]] || 131 || 2*
|-
| 59
! 277
| 2^2x3x23 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 92|3]] || 137 || 5
|-
| 60
! 281
| 2^3x5x7 || 1 || 13B || 3
|-
| 61
! 283
| 2x3x47 || [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Délka l = 47 nebo 94|6]] || 13D || 6*
|-
| 62
! 293
| 2^2x73 || || 148 || 2
|-
| 63
! 307
| 2x3^2x17 || || 157 || 7*
|-
| 64
! 311
| 2x5x31 || || 15B || 2*
|-
| 65
! 313
| 2^3x3x13 || || 15D || [[Číselné soustavy/Desítková soustava|10]]
|-
| 66
! 317
| 2^2x79 || || 162 || 2
|-
| 67
! 331
| 2x3x5x11 || || 171 || 5*
|-
| 68
! 337
| 2^4x3x7 || || 177 || [[Číselné soustavy/Desítková soustava|10]]
|-
| 69
! 347
| 2x173 || || 182 || 3*
|-
| 70
! 349
| 2^2x3x29 || || 184 || 2
|-
| 71
! 353
| 2^5x11 || || 188 || 3
|-
| 72
! 359
| 2x179 || || 18E || 2*
|-
| 73
! 367
| 2x3x61 || || 197 || 2*
|-
| 74
! 373
| 2^2x3x31 || || 19D || 2
|-
| 75
! 379
| 2x3^3x7 || || 1A4 || 4*
|-
| 76
! 383
| 2x191 || || 1A8 || 2*
|-
| 77
! 389
| 2^2x97 || || 1AE || 2
|-
| 78
! 397
| 2^2x3^2x11 || 1B7 || || 5
|-
| 79
! 401
| 2^4x5^2 || || 1BB || 3
|-
| 80
! 409
| 2^3x3x17 || || 1C4 || [[Číselné soustavy/Soustava o základu 21|21]]
|-
| 81
! 419
| 2x11x19 || || 1CE || 3*
|-
| 82
! 421
| 2^2x3x5x7 || || 1D1 || 2
|-
| 83
! 431
| 2x5x43 || || 1DB || 5*
|-
| 84
! 433
| 2^4x3^3 || || 1DD || 5
|-
| 85
! 439
| 2x3x73 || || 1E4 || 5*
|-
| 86
! 443
| 2x13x17 || || 1E8 || 3*
|-
| 87
! 449
| 2^6x7 || || 1EE || 3
|-
| 88
! 457
| 2^3x3x19 || || 207 || [[Číselné soustavy/Třináctková soustava|13]]
|-
| 89
! 461
| 2^2x5x23 || || 20B || 2
|-
| 90
! 463
| 2x3x7x11 || || 20D || 2*
|-
| 91
! 467
| 2x233 || || 212 || 3*
|-
| 92
! 479
| 2x239 || || 21E || 2*
|-
| 93
! 487
| 2x3^5 || || 227 || 2*
|-
| 94
! 491
| 2x5x7^2 || || 22B || 4*
|-
| 95
! 499
| 2x3x83 || || 234 || 5*
|-
| 96
! 503
| 2x251 || || 238 || 2*
|-
| 97
! 509
| 2^2x127 || || 23E || 2
|-
| 98
! 521
| 2^3x5x13 || || 24B || 3
|-
| 99
! 523
| 2x3^2x29 || || 24D || 4*
|-
| 100
! 541
| 2^2x3^3x5 || || 261 || 2
|}
 
 
<!-- Číselné soustavy/Patnáctková soustava|15 -->
== Sledujte ==
* Předchozí: [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika desítkové soustavy|Statistika soustavy o základu 10]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 11|11]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 12|12]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 13|13]], [[Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 14|14]]
8 615

editací