Délky period převrácených hodnot prvočísel/Statistika/Statistika soustavy o základu 15: Porovnání verzí