Programování pro hračičky: Porovnání verzí

další kousek
(odkazy na podsekce)
(další kousek)
 
Všechny níže popsané kurzy se snaží vést žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí. Jak bylo řečeno, od roku 2020 se konkrétní jazyky používané v jednotlivých nabízených kurzech liší, společným vývojovým prostředím všech kurzů však zůstává textová sociální hra [[Prahy]]. Kurzy se ovšem snaží vzdělávat žáka tak, aby dokázal využít svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučí.
 
<!-- POCUD //-->
 
==Andělský kurz==
 
'''Andělský kurz''' je určen pro účastníky, kteří ve hře mají roli tzv. andělů, tedy mohou do herního světa zasahovat jakožto její programátoři. Zapojit se do kurzu je tedy možno jen po udělení programátorských práv, tedy buď po dopracování se k andělské hodnosti v rámci hry, nebo po domluvě se správci herního serveru (zpravidla v rámci aktuálně vyhlášeného běhu kurzu). Kurz je vhodný jak pro samostudium, tak pro studium ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku).
 
&rarr; [[/Andělé|pokračovat do andělského kurzu]]
 
<!-- POCUD //-->
 
Hráčská cesta se skládá z jednotlivých ''kroků'', jimiž se může účastník řídit, ale samozřejmě záleží na něm, jaké dobrodružné odbočky ve hře se rozhodne ještě vyzkoušet a kdy a jak udělá další krok. Správcovská část sestává z jednotlivých ''lekcí'', které mají už méně hravý charakter a spíše odpovídají lekcím běžných kurzů.
21 561

editací