Programování pro hračičky: Porovnání verzí

další kousek
(pracuje se, začátek předělávky)
(další kousek)
'''Programování pro hračičky''' vzniklo původně v roce 2012 jako kurz programování využívající jazyka [[w:LPC (programovací jazyk)|LPC]] a prostředí textové sociální hry [[Prahy]], jejíž zdrojové kódy jsou napsány právě v tomto jazyce. K původnímu kurzu se v roce 2014 přidal další, založený na výukových stupních programátorského cechu, jenž byl ve hře Prahy otevřen právě jako pomůcka pro programátorské vzdělávání. Protože i tento druhý kurz byl orientován na LPC (jakkoli k němu se účastník kurzu dostane až v pokročilé fázi), proto byly oba na této stránce podány jako dvě varianty stejného kurzu. V roce 2020 byl ovšem přidán kurz třetí (ve hře existující již několik let), založený na programování virtuálních opiček a LPC se vůbec nedotýkající, a tak bylo Programování pro hračičky přepracováno do integrovaného soukurzí.
 
CílemVšechny tohotoníže kurzupopsané jekurzy dovéstse snaží vést žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v nějakémkonkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí. Jak bylo řečeno, přičemžod zaroku tento2020 jazykse budemekonkrétní brátjazyky používané v rámcijednotlivých tohotonabízených kurzukurzech [[w:LPCliší, (programovacíspolečným jazyk)|LPC]]vývojovým aprostředím zavšech vývojovékurzů prostředívšak zůstává textová sociální hra [[Prahy]]. BěhemKurzy kurzuse bychomovšem sesnaží všakvzdělávat měli vzdělatžáka natoliktak, abychomaby dokázalidokázal využít svésvých znalostiznalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučímenaučí.
==Cíle kurzů==
 
<!-- POCUD //-->
Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v nějakém programovacím jazyce a vývojovém prostředí, přičemž za tento jazyk budeme brát v rámci tohoto kurzu [[w:LPC (programovací jazyk)|LPC]] a za vývojové prostředí [[Prahy]]. Během kurzu bychom se však měli vzdělat natolik, abychom dokázali využít své znalosti analýzy a algoritmizace úloh pro programování v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučíme.
 
==Struktura kurzu==
21 562

editací