Krizové řízení pandemie/11.Kapitola - Panika a Nepokoje: Porovnání verzí

Za dav se označuje jakékoli větší shromáždění lidí, kteří na veřejném místě vstupují do přímé interakce. Lidé kteří jsou součástí davu jsou sice fyzicky přítomní ve stejném prostoru a uvědomují si přítomnost těch druhých, ale přesto všechno každý jedinec nebo malá skupinka sleduje své vlastní cíle. Lidé v davu mohou působit jako jednolitá skupina, avšak i přesto si jednotliví lidé jdou svou vlastní cestou. Dav je tedy systém větší skupiny lidí, kteří je něčím více, než pouze součtem jednotlivých částí. Dav proto může nabývat nových vlastností ([[w:Emergence|Emergence]]). Přičemž emergence znamená spontánní vznik makroskopických vlastností a struktur složitých systémů. Tyto vlastnosti a struktury vznikají především z velkého počtu jednouchých interakcí. V případě davů, lze říci, že čím více lidí, tím také narůstá počet interakcí. Protože, každý člověk nebo malá skupinka lidí si jde svým vlastním směrem.
 
Tyto skutečnosti dělají z davu složitý komplexní systém. Tudíž nelze chování davu jednoznačně a přesně předvídat. Hromadné chování vzniká relativně spontánně a vyvíjí se neplánovitě. A to i v případě, kdy jsou demonstrace a hromadné akce plánované. Proto je dav relativně neorganizovaný a nepředvídatelný. Respektive je z části organizovaný a pouze z části předvídatelný. Podobně je tomu i při studiu chaosu a chaotických systémů. I přes určitou základníobecnou nepředvídatelnost povstává z chaosu jakýsi základní a elementární řád, v podobě jistých principů. Chování davu závisí především na vzájemné stimulaci účastníků. Interakce tak hraje v hromadném chování zásadní roli a proto je třeba se v případě studia psychologie davů, zabývat především těmito interakcemi.
 
Emergence rozlišuje slabou a silnou interakci. Jak uvádí Wikipedie tak v případě slabé emergence je: ''"Matematickým jazykem pro popis slabé emergence je teorie komplexních systémů"''. Přičemž zdůrazňuje, že: ''"Slabá emergence vlastně nepředstavuje zásadní problém pro běžný přístup v přírodních vědách, totiž pro redukcionismus."'' Slabou emergenci lze sice popsat studiem jeho prvků a vztahů, avšak z hlediska složitosti komplexního systému, nemusí být technicky možné, všechny prvky a vztahy poznat a popsat. Komplexní systémy jsou totiž velice citlivé na počáteční hodnoty a i nepatrné změny mohou rychle vést k velkým a zásadním reakcím.
 
V případě silné emergence nelze reakci odvodit z pouhé znalosti jednotlivých částí a vazeb mezi těmito částmi, jak uvádí Wikipedie. Samotná znalost systému v tomto případě není dostatečným argumentem k předvídání reakce. Protože za složitých podmínek, vznikají vlastnosti nové a proto se obvykle nedají ani předvídat. V případě davů, lze poukázat na skutečnosti, které vedou k eskalaci násilí, avšak nelze jasně říci, kdy se objeví právě ten okamžik, kdy takzvaně "pohár přeteče" a dojde k zásadní změně.
 
== Závěr ==
2 020

editací