Šablona:Citace periodika/doc: Porovnání verzí

Přidáno 2 625 bajtů ,  před 3 lety
aktualizace parametrů
(Změna výchozích hodnot "datum, rok, měsíc, den" na "datum vydání, rok vydání, měsíc vydání, den vydání" (viz Wikipedie:Pod lípou (technika) / Sjednocení parametrů „datum“ a „datum vydání“))
(aktualizace parametrů)
{{Aktualizovat|komentář=viz [[Diskuse_k_šabloně:Citace_periodika#Uvedení_vydavatele]]}}
{{Podstránka s dokumentací}}
{{RIGHTTOC}}
| rok vydání =
| měsíc vydání =
| den vydání =
| místo =
| vydavatel =
| ročník =
| typ ročníku =
=== Vydání ===
* '''datum vydání''' – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d. (Synonymum: '''datum''')
Datum vydání je datum vytvoření publikace za účelem zpřístupnění.
** '''rok vydání''' – rok vydání. (Synonymum: '''rok''')
** '''měsíc vydání''' – měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se. (Synonymum: '''měsíc''')
** '''den vydání''' – den vydání (1–31) (bez tečky). Není-li znám, neuvádí se. (Synonymum: '''den''')
* '''vydavatel''' – jméno nakladatele/vydavatele. Lze ho uvést ve zkrácené podobě, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Pokud nepůsobí více vydavatelů stejného jména, lze vynechat iniciály. Dále se vynechávají zkratky obchodních organizací typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod. Nikdy se nevynechává výraz „Press“.
** Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
** Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědná fakulta. Katedra fyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Katedra fyziky (Přírodovědná faktulta Masarykovy university, Brno)“.
* '''místo''' – název města, kde byl dokument vydán. Zapisujeme jak je uvedeno v dokumentu, nepočešťujeme, tj. je-li uvedeno „Paris“, nepíšeme „Paříž“.
** V případě možné záměny je dobré do závorky za název města uvést rozlišovač. Například „Oxford (Ohio)“, protože uvedení bez rozlišovače by svádělo k dojmu, že dokument byl vydán ve Velké Británii.
** V případě, že je více míst vydání, uvedeme jen první nebo to, které je v dokumentu typograficky zvýrazněné.
** V případě, že místo není uvedeno, ale jsme si jím jisti, uvedeme jej do hranatých závorek, např. „[Praha]“. Pokud si nejsme jisti, doplníme na konec otazník – „[Praha?]“. Netušíme-li vůbec, parametr vynecháme.
 
=== Část ===
"odkaz na autora": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi"
"odkaz na autora2": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi"
"description": "Křestní jméno třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"odkaz na autora3": {
"label": "Odkaz na autora 3",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi"
"odkaz na periodikum": {
"label": "Odkaz na periodikum",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku o periodiku ve Wikipedii."
"required": false,
"description": "Den přístupu k online verzi."
},
"místo": {
"defaultlabel": "Místo",
"description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu.",
"type": "string"
},
"vydavatel": {
"label": "Vydavatel",
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod.",
"type": "string"
}
},
"date": "datum vydání",
"accessDate": "datum přístupu",
"ISSN": [ "issn" ],
"issn"
],
"PMID": "pmid",
"pages": "strany",
"extra": "poznámka",
"author": [
[
[ "jméno", "příjmení" ],
[ "jméno2jméno", "příjmení2" ],
[ "jméno", "příjmení" ],
[ "jméno3", "příjmení3" ]
],
[
"jméno2",
"příjmení2"
],
[
"jméno3",
[ "jméno3", "příjmení3" ]
]
],
"translator": "překladatelé"
}
},
"paramOrder": [
"příjmení",
"jméno",
"autor",
"odkaz na autora",
"příjmení2",
"jméno2",
"autor2",
"odkaz na autora2",
"příjmení3",
"jméno3",
"autor3",
"odkaz na autora3",
"spoluautoři",
"titul",
"překladatelé",
"fotografové",
"ilustrátoři",
"další",
"periodikum",
"odkaz na periodikum",
"datum vydání",
"rok vydání",
"měsíc vydání",
"den vydání",
"vydavatel",
"místo",
"ročník",
"typ ročníku",
"číslo",
"typ čísla",
"strany",
"issn",
"pmid",
"doi",
"id",
"poznámka",
"jazyk",
"url",
"formát",
"datum přístupu",
"rok přístupu",
"měsíc přístupu",
"Den přístupu"
]
}
</templatedata>
1

editace