Šablona:Citace periodika/doc: Porovnání verzí

Přidáno 9 526 bajtů ,  před 4 lety
Změna výchozích hodnot "datum, rok, měsíc, den" na "datum vydání, rok vydání, měsíc vydání, den vydání" (viz Wikipedie:Pod lípou (technika) / Sjednocení parametrů „datum“ a „datum vydání“)
m (rekategorizace)
(Změna výchozích hodnot "datum, rok, měsíc, den" na "datum vydání, rok vydání, měsíc vydání, den vydání" (viz Wikipedie:Pod lípou (technika) / Sjednocení parametrů „datum“ a „datum vydání“))
{{Aktualizovat|komentář=viz [[Diskuse_k_šabloně:Citace_periodika#Uvedení_vydavatele]]}}
{{Podstránka s dokumentací}}
{{RIGHTTOC}}
<!--
KATEGORIE a INTERWIKI prosím přidejte až na spodek této stránky
-->
Šablona pro generování citací článků v periodických publikacích dle norem [[w:ČSN|ČSN]] [[w:Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]]&nbsp;690 a ČSN&nbsp;ISO&nbsp;690-2.
 
== Použití ==
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
{|
! Plná verze ||!! Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
| <pre>{{Citace periodika
|
<pre>
{{Citace periodika
| příjmení =
| jméno =
| odkaz na autora =
| příjmení2 =
| jméno2 =
| autor2 =
| odkaz na autora2 =
| příjmení3 =
| jméno3 =
| autor3 =
| odkaz na autora3 =
| příjmení4 =
| jméno4 =
| autor4 =
| odkaz na autora4 =
| příjmení5 =
| jméno5 =
| autor5 =
| odkaz na autora5 =
| příjmení6 =
| jméno6 =
| autor6 =
| odkaz na autora6 =
| příjmení7 =
| jméno7 =
| autor7 =
| odkaz na autora7 =
| spoluautoři =
| titul =
| překladatelé =
| ilustrátoři =
| fotografové =
| další =
| periodikum =
| odkaz na periodikum =
| datum vydání =
| rok vydání =
| měsíc vydání =
| den vydání =
| ročník =
| typ ročníku =
| číslo =
| typ čísla =
| strany =
| poznámkypoznámka =
| url =
| datum přístupu =
| měsíc přístupu =
| den přístupu =
| formát =
| issn =
| doiisbn =
| doi =
| pmid =
| id =
| jazyk =
}}</pre>
| <pre>{{Citace periodika
</pre>
|
<pre>
{{Citace periodika
| příjmení =
| jméno =
| titul =
| periodikum =
| odkaz na periodikum =
| rok vydání =
| měsíc vydání =
| ročník =
| číslo =
| url =
| issn =
| jazyk =
}}
}}</pre>
|}
 
== Parametry ==
=== Primární odpovědnost ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
 
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
* '''odkaz na autora''' – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno
 
Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jsouje uvedeniuveden právěvíce dvanež nebojeden právěautor. Jsou-li uvedeni nejvýše tři autoři., Je-lije jichnutno uvedenouvést vícevšechna (cožjména. seJsou-li vyjadřujeuvedeni parametremvíce ''spoluautoři''než (viztři dále)autoři, je nadoporučeno zváženíuvést citujícího,všechna zdajména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr ''spoluautoři'' (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.
* '''příjmení2'''
* '''jméno2'''
* '''odkaz na autora2'''
 
Respektive (N=3 až 7):
Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem ''spoluautoři'' (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.
* '''příjmení3příjmeníN'''
* '''jméno3jménoN'''
* '''autor3autorN'''
* '''odkaz na autora3autoraN'''
 
Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než tři.
 
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.
* '''spoluautoři''' – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)
 
Celá sekce primární odpovědnost se '''vynechává''' jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.
 
=== Název článku ===
* '''titul''' – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
** Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
** U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.
 
=== Sekundární odpovědnost ===
Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“
* '''překladatelé'''
* '''ilustrátoři'''
* '''fotografové'''
* '''další''' – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno, například „Přílohy Jan Novák“
 
=== Periodikum ===
* '''periodikum''' – název periodika (časopisu, novin)
* '''odkaz na periodikum''' – název článku o periodiku ve Wikipedii
 
=== Vydání ===
* '''datum vydání''' – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d. (Synonymum: '''datum''')
** '''rok vydání''' – rok vydání. (Synonymum: '''rok''')
** '''měsíc vydání''' – měsíc vydání (slovem, např. "září"„duben“). Není-li znám, neuvádí se. (Synonymum: '''měsíc''')
** '''den vydání''' – den vydání (1–31) (bez tečky). Není-li znám, neuvádí se. (Synonymum: '''den''')
 
=== Část ===
* '''ročník''' – ročník ve stylu číslování periodika
** '''typ ročníku''' – typ ročníku, možné hodnoty jsou "ročník"„ročník“ nebo "roč„roč." či "svazek"„svazek“.
* '''číslo''' – číslo periodika v daném ročníku
** '''typ čísla''' – typ čísla, možné hodnoty jsou "číslo"„číslo“ nebo "čís„čís." případně jiné označení
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
 
=== Identifikace ===
* '''issn''' – [[w:ISSNInternational Standard Serial Number|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
* '''doiisbn''' – [[w:DigitalInternational objectStandard identifierBook Number|DOIISBN]] číslo jednoznačně identifikující dokumentmonografii. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''pmid'''
* '''id''' – jiný identifikátor
 
=== Další ===
* '''poznámky''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.
 
=== Online dostupnost ===
* '''url''' – URL online knihyverze článku
* '''formát''' – je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF
* '''datum přístupu''' – datum ve tvaru rrrr-m-d. Vyplňuje se jen, pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze
** '''rok přístupu''' – rok přístupu k online verzi
** '''měsíc přístupu''' – měsíc přístupu k online verzi (1-12)
** '''den přístupu''' – den přístupu k online verzi (1-31)
| měsíc = říjen
| strany = 289
}}
 
*<code><nowiki>
| url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179
| datum přístupu = 2006-03-23
}}
 
*<code><nowiki>
| strany = 7
| doi = 10.1038/426007a
}}
 
* <code><nowiki>
| měsíc = říjen
| strany = 289
}}
 
* <code><nowiki>
| strany = 46-52
| issn = 0862-6634
}}
 
== Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení ==
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
# Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (''čís.'', ''Num.''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 
Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do [[:Kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon]] nebo do [[:Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka]].
 
== Data šablony ==
{{TemplateDataHeader}}
<templatedata>
{
"description": "Šablona umožňuje generování citací periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"format": "block",
"params": {
"příjmení": {
"label": "Příjmení",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Příjmení autora",
"suggested": true
},
"jméno": {
"label": "Jméno",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Křestní jméno autora",
"suggested": true
},
"autor": {
"label": "Autor",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora."
},
"odkaz na autora": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi"
},
"příjmení2": {
"label": "Příjmení 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení druhého autora"
},
"jméno2": {
"label": "Jméno 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Křestní jméno druhého autora"
},
"autor2": {
"label": "Autor 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora."
},
"odkaz na autora2": {
"label": "Odkaz na autora",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi"
},
"příjmení3": {
"label": "Příjmení 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Příjmení třetího autora"
},
"jméno3": {
"label": "Jméno 3",
"description": "Křestní jméno třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"autor3": {
"label": "Autor 3",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora."
},
"odkaz na autora3": {
"label": "Odkaz na autora 3",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi"
},
"spoluautoři": {
"label": "Spoluautoři",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná."
},
"titul": {
"label": "Název",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Název článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)",
"suggested": true
},
"překladatelé": {
"label": "Překladatelé",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"fotografové": {
"label": "Fotografové",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"ilustrátoři": {
"label": "Ilustrátoři",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)"
},
"další": {
"label": "Další",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)."
},
"periodikum": {
"label": "Periodikum",
"type": "string/line",
"required": true,
"description": "Název periodika (časopisu, novin).",
"suggested": true
},
"odkaz na periodikum": {
"label": "Odkaz na periodikum",
"type": "string/wiki-page-name",
"required": false,
"description": "Název článku o periodiku ve Wikipedii."
},
"datum vydání": {
"label": "Datum vydání",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD.",
"suggested": true
},
"rok vydání": {
"label": "Rok vydání",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok vydání."
},
"měsíc vydání": {
"label": "Měsíc vydání",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se."
},
"den vydání": {
"label": "Den vydání",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se."
},
"ročník": {
"label": "Ročník",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Ročník ve stylu číslování periodika.",
"suggested": true
},
"typ ročníku": {
"label": "Typ ročníku",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“."
},
"číslo": {
"label": "Číslo",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Číslo periodika v daném ročníku.",
"suggested": true
},
"typ čísla": {
"label": "Typ čísla",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení."
},
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami",
"suggested": true
},
"issn": {
"label": "ISSN",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "ISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“."
},
"pmid": {
"label": "PMID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "PubMed identifikační číslo."
},
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
},
"id": {
"label": "ID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
},
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
},
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
},
"url": {
"label": "URL",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "URL online verze článku.",
"suggested": true
},
"formát": {
"label": "Formát",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF."
},
"datum přístupu": {
"label": "Datum přístupu",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Formát RRRR-MM-DD. Jen pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze."
},
"rok přístupu": {
"label": "Rok přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Rok přístupu k online verzi."
},
"měsíc přístupu": {
"label": "Měsíc přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Měsíc přístupu k online verzi."
},
"Den přístupu": {
"label": "Den přístupu",
"type": "number",
"required": false,
"description": "Den přístupu k online verzi."
}
},
"maps": {
"citoid": {
"title": "titul",
"url": "url",
"publicationTitle": "periodikum",
"proceedingsTitle": "periodikum",
"bookTitle": "periodikum",
"date": "datum vydání",
"accessDate": "datum přístupu",
"ISSN": [ "issn" ],
"PMID": "pmid",
"pages": "strany",
"volume": "ročník",
"series": "číslo",
"seriesNumber": "ročník",
"issue": "číslo",
"DOI": "doi",
"language": "jazyk",
"extra": "poznámka",
"author": [
[ "jméno", "příjmení" ],
[ "jméno2", "příjmení2" ],
[ "jméno3", "příjmení3" ]
],
"translator": "překladatelé"
}
}
}
</templatedata>
 
== Související šablony ==
* {{Šablona|Citace monografie}}
* {{Šablona|Citace elektronické monografie}}
* {{Šablona|Citace elektronického periodika}}
* {{Šablona|Citace sborníku}}
* {{Šablona|Citace kvalifikační práce}}
 
== Externí odkazy ==
* http://www.boldis.cz/citace/citace.html
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
* http://www.citace.com/moduly.php
 
<includeonly><!-- KATEGORIE a INTERWIKI zde, děkujeme -->
[[Kategorie:Šablony:Citační šablony|Periodika]]
</includeonly>
0

editací