Šablona:Citace elektronické monografie/doc: Porovnání verzí

+url archivu do TD
(test pořadí)
(+url archivu do TD)
<templatedata>
{
"paramOrder": [
"příjmení",
"jméno",
"autor",
"odkaz na autora",
"příjmení2",
"jméno2",
"autor2",
"odkaz na autora2",
"příjmení3",
"jméno3",
"autor3",
"odkaz na autora3",
"spoluautoři",
"korporace",
"odkaz na korporaci",
"titul",
"odkaz na titul",
"url",
"url2",
"url3",
"dostupnost",
"dostupnost2",
"dostupnost3",
"druh nosiče",
"editoři",
"redaktoři",
"překladatelé",
"ilustrátoři",
"další",
"vydání",
"typ vydání",
"vydavatel",
"místo",
"datum vydání",
"datum aktualizace",
"typ aktualizace",
"datum přístupu",
"edice",
"subedice",
"kapitola",
"typ kapitoly",
"url kapitoly",
"číslování",
"strany",
"lokace",
"isbn",
"doi",
"id",
"poznámka",
"jazyk",
"url archivu"
],
],
"description": "Šablona umožňuje generování citací elektronických monografií dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"format": "block",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
},
"url archivu": {
"label": "Url archivu",
"description": "Je-li zdroj nyní nedostupný, zde můžete vložit odkaz na jeho archivovanou verzi na archive.org",
"type": "url"
}
},
97

editací