Šablona:Citace elektronické monografie/doc: Porovnání verzí

td update
(+url archivu do TD)
(td update)
{{RIGHTTOC}}
<!--
KATEGORIE a INTERWIKI prosím přidejte až na spodek této stránky
-->
Šablona pro generování citací z elektronických monografií, databází a počítačových programů dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
 
== Použití ==
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
! Plná verze !! Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
|
<pre>
| autor3 =
| odkaz na autora3 =
| příjmení4 =
| jméno4 =
| autor4 =
| odkaz na autora4 =
| příjmení5 =
| jméno5 =
| autor5 =
| odkaz na autora5 =
| příjmení6 =
| jméno6 =
| autor6 =
| odkaz na autora6 =
| příjmení7 =
| jméno7 =
| autor7 =
| odkaz na autora7 =
| spoluautoři =
| korporace =
| dostupnost3 =
| url3 =
| url archivu =
| druh nosiče =
| editoři =
| datum vydání =
| datum aktualizace =
| datum archivace =
| datum přístupu =
| edice =
| poznámka =
| jazyk =
}}</pre>
</pre>
|
| style="vertical-align: top;" |
<pre>
{{Citace elektronické monografie
| datum přístupu =
| vydavatel =
| jméno4místo =
| jazyk =
}}</pre>
</pre>
|}
 
== Parametry ==
=== Primární odpovědnost ===
Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
 
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
* '''odkaz na autora''' – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno
 
Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud jejsou uvedenuvedeni víceprávě neždva jedennebo autor. Jsou-li uvedeni nejvýšeprávě tři autoři,. jeJe-li nutnojich uvéstuvedeno všechnavíce jména.(což Jsou-lise uvedenivyjadřuje víceparametrem než''spoluautoři'' tři(viz autořidále), je doporučenona uvéstzvážení všechnacitujícího, jména. Alternativou jezda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr ''spoluautoři'' (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.
* '''příjmení2'''
* '''jméno2'''
* '''odkaz na autora2'''
 
Parametry pro třetího autora se vyplňují, pokud jsou uvedeni právě tři autoři. Je-li jich uvedeno více (což se vyjadřuje parametrem ''spoluautoři'' (viz dále), je na zvážení citujícího, zda uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři. Význam je analogický parametrům pro 1. autora.
Respektive (N=3 až 7):
* '''příjmení3'''
* '''jménoNjméno3'''
* '''autorNautor3'''
* '''odkaz na autoraNautora3'''
 
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvésttři.
* '''příjmeníN'''
* '''jménoN'''
* '''autorN'''
* '''odkaz na autoraN'''
 
Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.
 
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.
* '''spoluautoři''' – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)
 
 
=== Dostupnost ===
* '''druh nosiče''' – vyplňuje se jen pokud je dokument dostupný na jiném médiu nebo složitějším způsobem, než pouhým zadáním URL na Internetuinternetu. Možnými hodnotami jsou např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“
* '''dostupnost''' – vyplňuje se, pokud je nutno dostupnost specifikovat jinou větou než „Dostupné online“na Internetu“. Např. „Dostupné také v Postcript verzi“ nebo „Dostupné v DIALOG information services“.
* '''url''' – URL online dokumentu.
 
* '''dostupnost3'''
* '''url3'''
 
Je-li dokument dostupný v internetovém archivu a nedostupný na původním url, lze uvést oba a zobrazí se jen url archivu. Popisek externího odkazu se v takovém případě implicitně přepne na „Dostupné v archivu“, lze jej změnit pomocí parametru ''dostupnost''. Odkazované datum archivace se uvádí pomocí ''datum archivace''.
* '''url archivu'''
 
=== Sekundární odpovědnost ===
 
=== Vydání ===
* '''vydání''' – číslo vydání. Je velmi důležité, protože dokument může být mezi vydáními doplňován, upravován.
* '''typ vydání''' – možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.
* '''vydavatel''' – jméno nakladatele/vydavatele. Lze ho uvést ve zkrácené podobě, pokud to nezpůsobí nejednoznačnost. Pokud nepůsobí více vydavatelů stejného jména, lze vynechat iniciály. Dále se vynechávají zkratky obchodních organizací typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod. Nikdy se nevynechává výraz „Press“.
* '''datum aktualizace''' – časový údaj, kdy byl naposledy dokument modifikován (např. opravovány chyby, překlepy).
* '''typ aktualizace''' – uvádí se jen pokud je třeba naznačit charakter aktualizace. Není-li parametr vyplněn, bere se jako hodnota „rev.“.
* '''datum archivace''' – časový údaj archivace, na nějž je pomocí ''url archivu'' odkazováno
* '''datum přístupu''' – okamžik, kdy jsme naposledy dokument skutečně viděli a zjišťovali z něj údaje. Je důležitý proto, že zejména údaje z internetových stránek mohou být později přesměrovány nebo zrušeny. Tento parametr je povinný a je třeba jej uvést minimálně s přesností na dny.
 
=== Edice ===
* '''edice''' – název edice. Edice je soubor dokumentů vydaných stejným nakladatelem s podobnými prvky. Dokumenty ze stejné edice mají většinou podobnou grafickou podobu a jsou číslovány. Slovo „edice“ z jejího názvu obvykle vynecháváme, netvoří-li jeho integrální součást.
* '''subedice''' – podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci. Například v edici „Dějiny států“ může být subedice „Dějiny Velké Británie“.
 
* '''poznámka''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.
* '''ref''' – HTML kotva citace. Speciální hodnota „harv“ vytvoří kotvu zřetězením konstanty „CITEREF“, příjmení prvních autorů (nanejvýš 4) a roku vydání díla. Jinak ref=<nowiki><ID></nowiki> jednoduše použije jako kotvu zřetězení konstanty „CITEREF“ a <nowiki><ID></nowiki>. Na tuto kotvu může odkazovat například šablona {{šablona|Sfn}}, určená pro vytváření harvardských citací. Je-li parametr '''ref''' neprázdný, přizpůsobí se zobrazení citace pravidlům pro harvardské citace (to lze potlačit dalším parametrem '''typ refu''' s hodnotou „normální“).
* '''url archivu''' – URL archivované verze zdroje.
* '''datum archivace''' – datum uložení archivované verze zdroje.
* '''nedostupné''' – bude-li hodnota „ano“ a současně bude neprázdný parametr '''url archivu''', parametr '''url''' se nezobrazí.
* '''dead-url''' – bude-li hodnota „yes“ a současně bude neprázdný parametr '''url archivu''', parametr '''url''' se nezobrazí. Synonymum: '''deadurl'''.
 
== Příklady ==
# Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (''edition'', ''Auflage'', ''izdanie''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
 
Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do [[:Kategorie:ÚdržbaŠpatné použití citační šablony]] nebo do [[:Kategorie:Chybný kód jazyka]].
 
== Data šablony ==
 
== Externí odkazy ==
* http://www.boldis.cz/citace/citace.html
* http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html
* http://www.citace.com/moduly.php
 
<includeonly><!-- KATEGORIE a INTERWIKI zde, děkujeme -->
[[Kategorie:Šablony:Citační šablony|MonografieElektronické elektronickémonografie]]
</includeonly>
97

editací