Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/dvorakovae: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
*V jakém programu se stránka zobrazuje?
V prohlížeči
 
==Algoritmizace==
*Co to je?
Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze řešit nějaký konkrétní problém.
 
*K čemu?
K jednoznačnému a přesnému popisu řešení problému.
 
*Podmínky
správnost: výsledek, který vznikne použitím algoritmu, musí být správný
resultativnost: po konečném počtu kroků dospěje k řešení (vrátí třeba jen chybové hlášení)
konečnost: algoritmus se nezacyklí, po určitém počtu kroků skončí
determinovanost: v každém kroku je jednoznačně určen způsob pokračování práce algoritmu
hromadnost: znamená, že algoritmus lze použít pro řešení obecné úlohy, tj. že nepopisujeme postup jedné úlohy, ale poslouží k řešení libovolné úlohy, která patří do jisté třídy úloh
opakovatelnost: algoritmus vede vždy ke stejným výsledkům, jsou-li zadána stejná data
 
*Postup
Formulace problému
Analýza úlohy
Vytvoření algoritmu
Sestavení programu
Odladění programu
 
 
 
15

editací