Informatika SZŠ Chomutov/ZA2/dvorakovae: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
#z tabulky vytvořit základní graf
# dotvořit graf přesně podle zadání
 
 
==Databáze==
 
*Co je to databáze?
Je to místo, kam se ukládají určitým způsobem organizované a strukturované údaje.
*Historicky první typ databáze byl?
Ve Spojených státech v roce 1890, paměťovým médiem byl děrný štítek a zpracování sebraných informací probíhalo na elektromechanických strojích.
*Co je SŘDB?
Systém řízení báze dat je softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.
*Co jsou základní pojmy databází a jejich význam
Index-způsob řazení tabulky
Cizí klíč-je to takový atribut, který je v jiné tabulce primárním klíčem
Primární klíč-jednoznačně identifikuje záznam (např.rodné číslo)
Záznamy-řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt
Atributy, pole-vlastnosti, které se u objektů sledují
Entita-objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy.
*Datové typy (4)
byte, short, int, long.
<!-- Je třeba, aby tyto řádky zůstávaly vždy dole na konci stránky.-->
[[Kategorie:Informatika SZŠ Chomutov]]
15

editací