SD card reader – všechny možné problémy, které se mohou týkat čtečky SD karet.

Vysunutá karta

editovat

Tento problém se nemusí týkat jen situace, když kartu mechanicky vysuneme. Ale např. v programu Thunar klikneme na trojúhelníček obrázený špičkou nahoru ▲ a tím pádem dojde k odpojení SD karty tak, aby mohla být bezpečně vyjmuta z SD čtečky. Poté, co čtečku (nebo USB stick) vyjmeme z USB portu, může být opět zasunut zpátky. To je normální funkce.

Ale občas se stane, že na tento trojúhelníček klikneme omylem a jedná se o interní SD čtečku karet, kterou není možné jednoduše vyndat. V tom případě bychom museli celý počítač vypnout a zase zapnout. To není elegantní řešení. Co teď?

Otevřeme utilitu gnome-disk-utility a tam vidíme, že Mechanika- Generic SD/MMC stále existuje, zařízení /dev/sda v okénku Svazky říká Bez média.

Odpovídá to situaci, kdy medium vysuneme příkazem eject. Ale existuje k takovému příkazu nějaká inverzí operace?

Lze dohledat např. řešení:

eject -t /dev/sda

Viz např.:

Ta však např. v mém případě Lenovo ThinkPad X280 nepomůže. Také se v manuálové stránce eject(1) — Linux manual page píše:

   -t, --trayclose
       With this option the drive is given a CD-ROM tray close
       command. Not all devices support this command.


Uspání

editovat

Včera večer (2021-02-05) jsem jako vždy dal Uspání (=suspend). A dnes ráno po probuzení počítače na mě vyblaflo okénko:

Ověření

Pro připojení Generic- SD/MMC (/dev/sda1) je nutná autentizace

Aplikace se pokouší provést akci, která vyžaduje oprávnění. K provedení této akce je vyžadováo ověření.

Heslo: [ ]

Podrobnosti:

Akce: org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-other-seat

Dodavatel: The Udisks Project


Tak to je přeci to ono, co potřebuji! A přecejenom udisks

man udisksctl

Tak nejdříve s podíváme, co je to ve fvwm2 za okénko – Jmenuje se Ověření, jinak nic víc o tom.

Tak tedy:

ps auxfw | less
/usr/lib/udisks2/udisksd
...
/lib/systemd/systemd --user
 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
...
/sbin/mount.ntfs /dev/sdb1 /media/petr/Nový svazek -o rw,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,uhelper=udisks2

Takže se jedná o normální montování??

Ověřím dostupnost:

Aplikace:

 • Nastavení / Disky
Mechanika 394 GB
Generic- SD/MMC

Tak to vypadá, že tím uspáním a opětným probuzením se nějak probudila k životu i ta ejekovaná "mechanika" (tedy SD card reader)

man smartctl
smartctl [options] device
smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-135-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

/dev/sda: Unknown USB bridge [0x0bda:0x0316 (0x204)]
Please specify device type with the -d option.

Use smartctl -h to get a usage summary

smartctl --scan
# scan_smart_devices: glob(3) aborted matching pattern /dev/discs/disc*

man lsblk
lsblk

NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  1 366,8G 0 disk 
└─sda1    8:1  1 366,8G 0 part 

lsblk -f
NAME    FSTYPE  LABEL        UUID                 MOUNTPOINT
sda                                      
└─sda1   exfat            3439-3065

man lsusb
lsusb -v | less

man lspci
lspci -vt

Tak tedy prozradím to heslo a sleduji, co se bude dít:

tail -f /var/log/syslog
Feb 6 11:50:52 x2 systemd[1]: Started Clean the /media/petr/3439-3065 mount point.
Feb 6 11:50:52 x2 udisksd[919]: Mounted /dev/sda1 at /media/petr/3439-3065 on behalf of uid 1000