Routing či routování (česky málo používaný výraz směrování) je způsob či určení cesty, kudy budou datagramy putovat v počítačové síti. V tomto článku se pokusíme shrnout základní praktické postupy; teoretický výklad si doplníme v příslušných článcích Wikipedie apod. Idea je shodná pro různé platformy, názvy příkazů se ale mohou u různých operačních systémů lišit. Budeme se držet zvyklostí světa UN*Xu, jaký to funguje u různých distribucí Linuxu, např. v Ubuntu.

Konfigurační soubory

editovat

Příkazy

editovat
$ route

zobrazí routovací tabulku, například:

Směrovací tabulka v jádru pro IP
Adresát     Brána      Maska      Přízn Metrik Odkaz Užt Rozhraní
default     192.168.0.1   0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
192.168.0.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
192.168.0.1   *        255.255.255.255 UH  0   0    0 eth0
192.168.43.0  *        255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

V tomto případě se vše směruje přes eth0. Dejme tomu, že eth0 jde na lokální síť bez připojení k Inetu, takže potřebujeme, abychom směrovali přes WiFi, tj. wlan0. Provedeme to příkazem:

$ sudo ip route change default via 192.168.43.1 dev wlan0

Tím pádem se nám routovací tabulka změní:

Směrovací tabulka v jádru pro IP
Adresát     Brána      Maska      Přízn Metrik Odkaz Užt Rozhraní
default     192.168.43.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 wlan0
192.168.0.0   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
192.168.0.1   *        255.255.255.255 UH  0   0    0 eth0
192.168.43.0  *        255.255.255.0  U   9   0    0 wlan0

Zdroje a externí odkazy

editovat