Python/db – použití databází v Pythonu.

  • www.tutorialspoint.com tutorialspoint:
    • www.tutorialspoint.com/python/python_database_access.htm Python - MySQL Database Access