Práce v OpenOffice.org/Writer/Část 1: Popis prostředí, první textový dokument

V první části našeho kurzu se seznámíte s grafickým uživatelským rozhraním programu a zkusíte si napsat váš úplně první textový dokument ve Writeru. Jistě zjistíte, že to není nic těžkého.

Popis prostředíEditovat

Po zapnutí programu se před námi objeví okno textového editoru se všemi náležitostmi, které k takovémuto programu patří:

 
Obrázek 1: Okno Writeru

V horní části okna vidíme několik lišt s příkazy a ikonami, jejich význam si postupně vysvětlíme. Hlavní část okna zabírá prostor pro vlastní psaní. Kurzor (blikající svislá čárka) označuje aktuální pozici, na které píšeme.

První textový dokumentEditovat

Návod rozdělíme do jednotlivých kroků:

 1. Otevřeme program OpenOffice.org Writer.
  • Zpravidla k tomu používáme ikonu na ploše nebo položku v nabídce Start (pro Windows). Otevře se nám okno, které vidíme výše na obrázku č. 1.
 2. Začneme psát několik jednoduchých vět.
  • K tomuto použijeme klávesnici. Kurzor je automaticky umístěn na začátku dokumentu.
  • Jako vzorový text je použito: Toto je náš první dokument v OpenOffice.org, kancelářském balíku postaveném na open source a svobodné licenci. Jak je vidět, není to nic těžkého.
  • Výsledek vidíme na obrázku č. 2.
    
   Obrázek 2: Náš první dokument
 3. Na závěr dokument uložíme.
  • Bylo by přeci škoda ztratit naší práci. Klikneme tedy vlevo nahoře na položku Soubor a poté na Uložit.
    
   Obrázek 2: Náš první dokument
  • Otevře se menší okno s nadpisem Uložit jako. Ukládáme totiž dokument poprvé. V tomto okénku vybereme umístění souboru podobně jako v Průzkumníku, vepíšeme požadované jméno souboru do k tomu určeného řádku (červeně zakroužkován) a stiskneme Uložit.
    
   Obrázek 4: Ukládací dialog

A je to, první dokument máme úspěšně za sebou. V dalším části kurzu se seznámíme se základním formátováním textu.

Práce v OpenOffice.org - Navigace
Část 1: Popis prostředí, první textový dokument Část 2: Základní formátování textu ►