Perl/idiomy

Perl/idiomy jsou ustálené vazby, kterými se řeší nějaké úkoly.

is_in_arrayEditovat

PHP má takovou funkci, která zjistí, jestli je daná položka v seznamu (tj. v poli, array). Jak zkonstruovat takovou podmínku udělat v Perlu? Lze to udělat různě, pozor, každá možnost dělá něco trochu jiného:

if(grep /$polozka/, @pole)        # hledání dle vzoru

if(grep { $polozka eq $_ } @pole)     # porovnávání stringů:
 
if(grep { $polozka == $_ } @pole)     # porovanávání číselných hodnot:

Pokud by se to někomu nelíbilo a chtěl si udělat takovou funkci, jako je v PHP, pak může:

sub is_in_array {
  my $str = shift;
  my $array_ref = shift;

  if (grep { $str eq $_ } @{$array_ref}) {
    return 1;
  }
  return 0;
}