Perl/CPAN

CPAN = Comprehensive Perl Archive Network = úložiště všemožných modulů a programů v Perlu (free software)

ModulyEditovat

Můžeme je vyhledávat podle:

další prohledávačeEditovat

Instalace modulůEditovat

UbuntuEditovat

Obvyklé moduly jsou dostupné jako ostatní balíky *.deb

Kromě toho existují utility:

  • cpan – easily interact with CPAN from the command line – používá CPAN.pm
  • cpanp - The CPANPLUS launcher
  • perlmodinstall – Installing CPAN Modules