Přečti to svým jazykem

Přečti to svým jazykem je projekt laboratoře fonologie a písma, který se snaží odhalovat to jak a proč lidé čtou písmena.

Vždy je nabídnuta skupina slov mluvčím různých jazyků. Následně je zkoumáno a rozebíráno proč to mluvčí přečetli, tak jak to přečetli.

It is always offered a group of words speakers of different languages​​. Subsequently, disassembly why spokeswoman read, as it read.

Es ist immer eine Gruppe von Wörtern Sprechern verschiedener Sprachen angeboten. Anschließend lesen Demontage warum Sprecherin, wie es zu lesen.

Mluvčí editovat

Podívejte se na seznam mluvčích, kteří s námi často spolupracují a kterým patří velký dík:

Pozorování editovat

1. pozorování editovat

- Doposud přečteno v: češtině, -

 • slova:
suni, jazykem, kráva, čtvrtým, neighbour, thinking, llorar, quique, giardino, tálib
 • mluvčí:
  • čeština:
  • angličtina:
  • kečuánština:
  • španělština:

Rozbor editovat

2. pozorování editovat

- Doposud přečteno v: - -

 • slova:
Oberhaupt, Entdecker, Leiden, discoverer, pinnacle, ailment, vrchol, objevitel, indispozice, experiment
 • mluvčí:
  • čeština:
  • angličtina:
  • němčina:

Rozbor editovat