Příprava na státnice (Juandev)

Tak i já jako každý jiný se musí připravit na státnice aby dospěl a mohl dále ve studiu pokračovat. O co se konkrétně jedná? Jedná se o obhajobu diplomové práce a státní závěrečné zkoušky.

Diplomová práceEditovat

 1. laborovat kýženým směrem   Hotovo
 2. dopsat články pro časopis Agricultura tropica et subtropica
 3. pracovat na databázi ohrožených druhů   Hotovo
 4. provést vyhodnocení laboratorních výsledků   Hotovo
 5. vyhodnotit tabulky   Hotovo
 6. napsat kostru diplomové práce   Hotovo
 7. odevzdat ke korektuře školiteli   Hotovo
 8. dopsat diplomovou práci   Hotovo
 9. vytisknout a zkontrolovat   Hotovo
 10. vytisknout, zabalit a odevzdat na SO   Hotovo

Probíhá právě teď:

 • korektura DP
 • editace článku w:Mammillaria
 • příprava článku o MS médiích a laborování

StátniceEditovat

 1. vybrat si předměty ke státnicím   Hotovo

Vybrané předměty:

 1. /Rostlinná výroba v tropech a subtropech (modul)
 2. /Ovocnářství a vinohradnictví v tropech a subtropech
 3. /Speciální plodiny tropů a subtropů

PoznámkyEditovat

Studium nutno začít od předmětu málo studovaného a to jsou Specielní plodiny. Ne, že bych to nějak flákal, ale přednášky byly tak rychle pojaté, že jsem nestíhal. Navíc jsem spíše bojoval s angličtinou, než faktografií a pochopením předmětu.