Neznámé výrazy/Jiří Langr: Devět bran

id termín kontext strana
1 matbej Někdo přináší "matbeje". Peníz, který má světec nabít tajemnou silou, má potom platmost kmeje, tj. amuletu. 40
2 kmej viz výše 40
3 poďjen Zároveň s kvitlem obětujeme na stole světcově poďjen, menší peněžitou částku, každý podle svých možností. 42
4 chevre My náležíme k zvláštnímu tovaryšstvu, "chevre", jehož členům se říká "jošvim", t. sedící, protože pobývají, sedí v Belzu trvale. 42
5 jošvim viz výše 42
6 kígl V každičkém drobečku jeho sladkého kíglu /sladký moučník/, v každé kapce jeho domácího rozinkového vína je obsažen celý Ráj se všemi nebeskými slastmi. 43
7 šipica Avšak když má tvář počne zarůstat vousem a když mi narostly pejzy, když dovedu už poněkud hovořit jidiš a když namísto krátkého kabátu oblékám dlouhou "šipicu", svrchník podobný kaftanu, a od té doby, co nosím - jako všichni ostatní chasidové ve všední dny, černý, sametový klobouk, počíná poznenáhlu táti ledová zeď nedůvěry. 48
8 esrig Reb Šúlem z Belzu se totiž celý, celičký, v své veliké pokoře a v své lásce k Božím příkazům vtělil do citrónu, do esrigu, který podle zákona Mojžíšova držel při sváteční modlitbě v ruce /esrog nebo etrôg, druh citrónu, dovážený z Palestiny). 68
9 akšúnes Ano, paličatost, akšúnes, to je ta naše nejkrásnější belská ctnost. 70
10 akšn Každý chúsid má být především akšn, to jest paličák. 70
11 bekiš Je to (gartl) tlustý motouz z černého hedvábí, který si ovinuje kolem pasu své bekiše /kaftanu/. 71
12 baal-tfile A o velkých svátcích opouští jeho žijící potomek a nástupce i své místo a staví se vedle modlitebního stojanu, před nímž se modlí baal-tfile. /To je zvlášť zbožný chúdid, který je, podobně asi jako v západní Evropě kantor, pověřen předříkávat modlitby. 82
13 machzor S ním hledá rabi společně do jednoho machzoru /modlitební knihy/. 82
14 lech Mezi chasidy Majrlovými byl také jeden — lech. To jest vážená osobnost křesťanského původu. /Slovem gój myslíme spíš sedláka./ 89
15 gúles Je sice pravda, že ode dne, kdy zločinná ruka Titova spálila naši jeruzalémskou svatyni a Římané nás rozprašili mezi národy, do tohoto hořkého gúlesu /vyhnanství/, rostou naše útrapy hodinu od hodiny, jak nám už Mojžíš prorokoval. 102
16 recíche Ruština zosobňuje recíche neboli násilí. 105
17 nýfej Maďarština nýfej čili smyslnost... 105
18 apikorses ...a němčina zosobňuje to nejhorší, totiž nevěrectví – apikorses. 105
19 Jeke Cožpak můžeme my, chasidé, za to, že oni, totiž Jekes čili Němci, ným tu naši krásnou jidiš vzali a uděali si z ní svou dáč neboli němčinu?! (...) Víte, co nosí Jeke namísto našich šelkes? (...) Na ruku si vám Jeke neoblékne henčkes, ani když jde do bálu! 105
20 dáč Cožpak můžeme my, chasidé, za to, že oni, totiž Jekes čili Němci, ným tu naši krásnou jidiš vzali a uděali si z ní svou dáč neboli němčinu?! 105
21 jouch Naše poctivá židovská jouch jim, jak se zdá, nešmakovala. 105
22 supe Jedí namísto ní super. 105
23 míme Naše míme jim nebyla pravděpodobně dost vznešená. 105
24 tante Naše míme jim nebyla pravděpodobně dost vznešená. Dobračka stará. Vypůjčili si ji tedy také od Francouze a říkají ji tante! 105
25 šelkes Ani naše šelkes /šle/ se pro ně nehodily. (...) Víte, co nosí Jeke namísto našich šelkes? 105
26 hózntrégr Víte, co nosí Jeke namísto našich šelkes? – Hózntrégr! Jako kdyby třebas krejčovský učedník, kterého jiho mistr pošle, aby zákazníkovi donesl kalhoty, byl – šlemi. 105
27 henčkes Na ruku si vám Jeke neoblékne henčkes, ani když jde do bálu! 105
28 handšů Na ruku si vám Jeke neoblékne henčkes, ani když jde do bálu! Víte, co má na ruce? Obouvá si prosím – botu na ruku: handšů... 105
29 boťár Takoví jsou tihle Němci boťárové, neomalenci. 105
30 zejde Ba dokonce i nad naším dědou, nad naším ctihodným zejde, a nad naší moudrou babe ohrnují praví Němci nezdvořile nosy, ač je mají beztak mrňavé, jako jsou nosíčky nepodařených nedochůdčat. 105
31 babe Ba dokonce i nad naším dědou, nad naším ctihodným zejde, a nad naší moudrou babe ohrnují praví Němci nezdvořile nosy, ač je mají beztak mrňavé, jako jsou nosíčky nepodařených nedochůdčat. 105
32 grósfátr Oni tam na Západě chtějí totiž mít grósfátr a grósmutr. Hlupáci! 105
33 grósmutr Oni tam na Západě chtějí totiž mít grósfátr a grósmutr. Hlupáci! 105
34 grós Vždyť právě naopak jsou dědečkové a bbabičky obyčejně jen takoví docela malinkatí a ne grós. 105-106
35 erdepfl Když chudý Němec ráno vstává a ptá se ženy, co bude dnes k obědu, slyší každý den stejnou odpověď: Erdepfl. 106
36 kartofln Když chudý Němec ráno vstává a ptá se ženy, co bude dnes k obědu, slyší každý den stejnou odpověď: Erdepfl. Jen tak někdy pro změnu má také kartofln. 106
37 kartofljes My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
38 žemakes My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
39 erdepl My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
40 bulbes My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
41 barbuljes My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
42 krupmírn My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
43 kígl My také ovšem jíme jen brambory a zas jen brambory, ale přece máme každý den něco jiného: v neděli kartofljes, v pondělí žemakes, v úterý erdepl, ve středu bulbes, ve čtvrtek barbuljes, v pátek třebas krupmírn a na svatý šabes si uděláme kígl-bramboráček. 106
44 habe Každý rebe má své asistenty. Říkáme jim gabújim. Také svatý reb Naftúli měl takového gabe. 106
45 mafsik zán Některé své výkony nesmíme „přetrhnout“, přerušit slovem. Mafsik zán tomu říkáme židovsky. 107
46 lechájim Přitom si podáváme ruce a přejeme všem lechájim. To znamená živijó. 108
47 púric Púric, tj. šlechtic, dal dědečka ubičovat a babička zemřela žalem. 112-113
48 bekiše Sváteční bekiše /kaftan/ se dědila z otce na syna do třetího a čtvrtého pokolení, a když z všední visely cáry, nebolelo to ani nejbohatší. 114
49 mojl Taky mojl /obřezávač/ je tu. 117
50 batlen Takový to byl batlen; člověk k Ničemu... 130
51 piške Vyňal svou piške, chci říci tabatěrku, piške otevřel a opět zavřel a položil před sebe. 132
52 fčejle Vytáhl Jíde Herš svou fčejle, chci říct kapesník, přistoupil k Avrám Simcheovi a rozprostřel mu fčejle před obličej. 133
53 špic Má to takovou trochu jinačí špic neboli, jak vy říkáte, jinou pointu. 143
54 hislaháves Takovéhle vytržení nazýváme hislaháves, vzplanutí. 145
55 kire Kire, to je císař pán, chtěl, aby židovští mládenci sloužili u vojska, svatý rebe reb Mélech nechtěl. Svatému rebe reb Mélechovi by nebývalo bylo zatěžko vůli vídeňského kire zlomit. 148
56 pírim Kdyby to bylo o pírim, chci říci masopustu, řekli byste, že svatý rebe reb Mélech takhle žertuje. 150
57 amracim Znaménka samohlásková najdete například v modlitebních knihách, které jsou netoliko pro učence, ale též pro děti a pro amracim, chci říci pro lid nezvdělaný. 152
58 tútriš Žáci ovšem slovu nerozuměli. Neboť tútriš, to jest maďarsky, neznali. 196
59 chojze Přímým potomkem svatého Šeló byl náš reb Jákev Jicchek Lévi iš Horovic z Lublína, slavný chojze, th. jasnovidec. 204
60 chasine „Chtěl jsem se trochu pobavit,“ vypravoval jim na dotaz. „Šel jsem tedy na trh. Měla tu být chasine /svatba; odbývá se vždy pod širým nebem/. (...)“ 206
61 talis Tak jsem tedy vzal peníze, které jsem od vás cestou vydělal, koupil jsem pěkný talis /modlitební plášť/, pravý turecký a daroval jsem jej nevěstě pro toho jejího ženicha. 206
62 balmemr Svatý Lublínský vystoupil na povýšené místo balmemr, z něhož se předčítá slovo Boží. 206
63 gilgl Znovu a znovu se musili všichni tři zroditi, pokud jejich věc nebude vyřízena podle Zákona. Nyní se tak stalo. Tvou zásluhou jsou vykoupeni z gilglu, věčného kolotání. 208
64 tykn Napravení, jež světcové duším mrtvých udělují – o hříšnících říkáme i zaživa, že jsou „mrtví“ – je zvláštní amgická operace, tajemný zásah třetí duchové ruky kabalistovy do útrob choré duše; zásah, jimž jsou neřestmi pokřivené její orgány napraveny. Takovému napravení říkáme „tykn“. 209
65 chabadník Proti téhle logice nelze arci nic namítat. Ani z hlediska jemné etiky libávičských chabadníků ne, neřku-li nás, belzských chňaků. 250
66 chňak Proti téhle logice nelze arci nic namítat. Ani z hlediska jemné etiky libávičských chabadníků ne, neřku-li nás, belzských chňaků. 250

InformaceEditovat

id termín zjištěné informace zdroje
1 matbej
2 kmej
3 poďjen
4 chevre
5 jošvim
6 kígl
7 šipica
8 esrig
9 akšúnes
10 akšn
11 bekiš
12 baal-tfile
13 machzor
14 lech
15 gúles
16 recíche
17 nýfej
18 apikorses
19 Jekes
20 dáč
21 jouch
22 supe
23 míme
24 tante
25 šelkes
26 hózntrégr
27 henčkes
28 handšů
29 boťár
30 zejde
31 babe
32 grósfátr
33 grósmutr
34 grós
35 erdepfl
36 kartofl
37 kartofljes
38 žemakes
39 erdepl
40 bulbes
41 barbuljes
42 krupmírn
43 kígl
44 gabe
45 mafsik zán
46 lechájim
47 púric
48 bekiše
49 mojl
50 batlen
51 piške
52 fčejle
53 špic
54 hislaháves
55 kire
56 pírim
57 amracim
58 tútriš
59 chojze
60 chasine
61 talis
62 balmemr
63 gilgl
64 tykn
65 chabadník
66 chňak