Nápověda:Přejmenování stránky

Tato stránka není ještě hotová.

Občas dochází k situaci, že je nějaké stránce nutno změnit název. To se může stát z různých důvodů:

  • V názvu je překlep či pravopisná chyba.
  • Obsah stránky byl rozšířen či zúžen, popř. jinak zásadně změněn.


Tato stránka obsahuje návod, jak takové přesunutí či přejmenování stránky provést.

Jak přejmenovat stránku editovat

Pro přejmenování stránky musíte být přihlášeni. Poté si zobrazte stránku, kterou chcete přejmenovat. Klikněte na odkaz Přesunout, umístěný v záhlaví stránky. Dovede vás na stránku, na které budete vyzváni k zadání nového názvu. Také zde můžete zvolit, jestli chcete přesunout i připojenou diskusní stránku. (Pokud si nejste jisti tím, co děláte, ponechte tento čtvereček zaškrtnutý.) Poté klikněte na Přesunout stránku, stránka bude přejmenována na nový název a pod původním názvem bude vytvořeno přesměrování vedoucí na nový název, takže odkazy na původní název budou stále funkční (kromě případů, kdy na původní název vede další přesměrování, ty bude nutno ručně opravit – viz dále).

Uživatelé správci mohou při přesunech zrušit zaškrtnutí políčka Ponechat přesměrování. Pokud toto políčko není zaškrtnuté, původní stránka se po přesunu automaticky smaže.

Jak přejmenovat kategorii editovat

Přejmenovat kategorii nelze. Jediný způsob je přesunout všechny články z jedné kategorie do druhé. To se dělá prostou editací kategorie v samotném článku. Starou kategorii je vhodné označit na smazání.

Historie stránek editovat

Přejmenování stránky zachovává její historii jak z doby před, tak i po přesunu. Celá se nachází na stránce historie stránky s novým názvem, na které je také uveden záznam o přejmenování. Zachování historie je základním důvodem, proč se stránky musí přesouvat tímto způsobem (a nikoliv např. pomocí metody kopírovat+vložit (copy&paste).

Pokud je třeba nějaký text přesunout pomocí copy&paste (např. při rozdělení jedné stránky na více podrobnějších), uvádějte laskavě informaci o původní stránce ve shrnutí editace včetně verze při které došlo k přesunutí. Verze se zjistí tak, že v jiné záložce otevřete tu stránku ze které odstraňujete text. Poté kliknete na záložku Historie a v ní na první záznam v podobě data a času. V příkazovém řádku (tam kam se píšou webové adresy) opíšete poslední číslo (za oldid=) do shrnutí editace nově vytvořené stránky.

Přesunutí s výměnou přesměrování editovat

Pokud stránka s novým názvem již existuje, ale je pouhým přesměrováním na starý název, bude možno přesunutí provést – v takovém případě si stránka s obsahem a přesměrovač vymění názvy. Nejčastější příčinou takové operace je vrácení předchozího přejmenování, tzn. přejmenování na název, který stránka už dříve měla. Tuto operaci nelze provést, pokud stránka s přesměrováním obsahuje nějakou další historii, v takovém případě je potřeba požádat o spolupráci nějakého správce, který může v případě nutnosti překážející stránku smazat (viz níže).

Takové přesměrování se na stránce posledních změn zobrazí jako „Stránka X přesunuta na Y s výměnou přesměrování“.

Přesměrovače na starý název editovat

Pokud na předchozí název vedlo nějaké přesměrování, nebude po přesunu fungovat! Je proto nezbytně nutné takové přesměrovače najít (pomocí funkce Odkazuje sem) a ručně je opravit tak, aby vedly na nový název.

Pokud existuje hodně přesměrování, můžete také požádat o robotické opravení na stránce žádostí o provedení práce.

Oprava copy&paste přesunů (pouze správci) editovat

Někteří uživatelé o funkci pro přejmenování stránky nevědí a přesunou obsah stránky ručně. To vede k tomu, že historie stránky je rozdělená mezi dvě (či více) různých stran. Za určitých okolností jsou správci schopni opravy tím, že sloučí historie stránek.

Upozornění: tuto operaci může vrátit zpět pouze vývojář, kterého to stojí ohromnou spoustu času: je třeba k tomu ručně projít každou jednotlivou verzi a přiřadit ji na příslušnou původní stránku. Neprovádějte následující kroky, pokud si nejste jisti tím, co děláte.

Ke sloučení historií je třeba provést následující:

  1. Předpokládejme, že cílem je sloučit historii editací z Česko/Dějiny (původní název) do historie Dějiny Česka (nový název):
  2. Smažte Dějiny Česka, jako shrnutí editace vyplňte „dočasné smazání pro sloučení historie“.
  3. Přejmenujte Česko/Dějiny na Dějiny Česka pomocí nástroje pro přejmenování.
  4. Obnovte smazanou stránku Dějiny Česka (pomocí Speciální:Undelete).
  5. Editujte Dějiny Česka pro obnovení nejnovější verze.

Přesun stránky mezi projekty WMF (pouze správci) editovat

Stejně tak, jako není dobré používat přesuny copy&paste mezi jednotlivými stránkami na Wikiverzitě, není to dobré ani v rámci jednotlivých projektů Wikimedia Foundation. Správci totiž mohou využít nástroje Speciální:Import. Který importuje určitou stránku z jiného projektu. Takový import opět umožní zachování historie, což je důležité jak z licenčních důvodů tak z důvodů dokumentárních. Takový import bývá umožněn jen z projektů ze kterých se často importuje.

Pokud chcete importovat stránku, nalezněte její název na cíleném projektu. Otevřete si stránku Speciální:Import na projektu, kam má být tato stránka zkopírována. Zvolte zdrojovou wiki odkud má být import proveden (současné volby: b = Wikikinihy, n = Wikizprávy, q = Wikicitáty, s = Wikizdroje, w = Wikipedie, wikt = Wikislovník, betawikiversity = Wikiversity Beta). Do políčka vpravo pak zkopírujte celý název stránky. Nechte zaškrtnuté políčko Zkopírovat všechny historické verze této stránky. Políčko Zahrnout všechny šablony je na uvážení přesouvajícího. Je třeba říct, že se přesouvají pouze šablony vložené na přesouvané stránce, nikoliv šablony vložené do těchto šablon. Dále vyberte cílený jmenný prostor a vyplňte políčko zdůvodnění. Poté klikněte na políčko Importovat.

Importované stránky je následně potřeba upravit. Zejména opravit odkazy odkazující na původní projekt a dále také upravit pro potřeby daného projektu. I tato stránka byla importována, jak ukazuje verze 17504 a následně upravena pro potřeby Wikiverzity.

Export stránek mezi projekty WMF editovat

Nejlepším způsobem jak exportovat stránky mezi projekty Wikimedia Foundation je, požádat správce z projektu na který má být stránka importována, aby import provedl. Když je import dokončen, můžete požádat na Nástěnce správců na Wikiverzitě správce, aby takto importovanou stránku smazali. Nezapomeňte uvést, kam byla stránka importována.

XML transport editovat

Export editovat

Dalším způsobem transportu stránek, jak mezi projekty Wikimedia Foundation, tak mezi všemi projekty běžícími na softwaru MediaWiki je transport přes XML soubor. Export může provádět každý, import může provádět pouze importér.

Export se provádí tak, že se přejde na stránku Speciální:Export. Zde je možno vypsat všechny stránky určené k exportu. Je také možno označit celou kategorii a kliknutím na Přidat, vložit všechny stránky z této kategorie. Co řádek to název stránky. Názvy se píší i s názvy jmenných prostorů. Dále je potřeba se rozhodnout zda-li se bude exportovat celá historie, zda-li se zahrnou všechny obsažené šablony a zda-li se budou stránky exportovat jako soubor. V případě že si to nepřejeme, otevře se nám okno s kódem stránek ve formátu XML.

Druhým případem je možnost exportovat přímo určitou stránku zadáním příkazu „speciální:exportovat stránku/název stránky“ do řádku hledej. Po kliknutí na ENTER se zobrazí kód ve formátu XML.

Manipulace se souborem editovat

Samozřejmě máme-li jednou XML soubor či kód, můžeme ho různě měnit. To se však nedoporučuje. Dochází tím totiž ke ztrátám historie, která se potom neprojeví v historii daných stránek. V historii daných stránek vidíme změnu, ale nevidíme kdo je za ni odpovědný, kdy ji provedl apod. Proto je funkce importér udělována jen spolehlivým osobám, které navíc vědí co dělají.

Import (pouze importéři) editovat

Importovat XML soubory může pouze importér. Ten přejde na stránku Speciální:Importovat stránky, kde má k tomu nástroj. Vyhledá XML soubor, vyplní Zdůvodnění a klikne na importovat. Po importu je potřeba provést kontrolu stránek a opravit případné chyby jako v případě importů jednotlivých stránek mezi jednotlivými projekty WMF.

Využití importů editovat

Importy XML souborů se v praxi používají při zakládání projektů, kdy vývojář přesune stránky zabalené v XML kontejneru. Občas se o tomto importu hovoří i na Wikiverzitě v souvislosti s možností importovat stránky z uživatelských wiki a jiných podobných projektů. Vzhledem k bezpečnostním rizikům se ale tyto přesuny ve velkém neprovádějí.

Související editovat