Management/Řízení týmů/Praktický úvod

Tato stránka je úvahou respektive sbírkou úvah, která je praktickým úvodem do řízení týmů. Svou úvahou může přispět každý, stačí jen vytvořit nadpis či podnadpis do již existující struktury a vyjádřit svůj názor, úvahu.

"Tým není parta lidí s různými názvy pracovních pozic, ale souhrn jednotlivců, z nichž každý má svou roli, kterou ostatní vnímají a uznávají. Členové týmu vyhledávají určité role a jejich výkon je perfektní v těch, které jsou jim nejvíce přirozené."
Dr. R. M. Belbin

Vkládejte úvahy, obecného, konkrétního charakteru, které lze zařadit jako Praktický úvod do řízení týmů. Zabývejte se především tématy:

 • složení týmů
 • chování členů v týmů
 • týmové role
 • rozdíly mezi týmovými rolemi a jinými skupinami a skupinovými rolemi
 • vlastními definicemi týmových rolí
 • vlastnostmi a motivacemi v týmových rolích
 • činnosti uvnitř týmů
 • definováním jak vypadá spolupráce v týmu
 • řešení konfliktů v týmu
 • poznatky a vlastní zkušenosti v činnosti v týmu
 • citáty o týmové spolupráci nebo řízení týmů

Rozdílnost není překážkou spolupráceEditovat

Rozdílnost členů týmů není obvykle překážkou, pokud tato rozdílnost nebrání ve spolupráci, ale naopak výhodou, pokud spolupráci podporuje. V týmu se sice pracuje na společném cíli, avšak každý vykonává své činnosti na které se specializuje. Některé činnosti vykonávají společně, ale za účelem přispět do projektu svou jedinečností a jiným úhlem pohledu. Předpokladem funkčností takovéhoto týmu, považují vyváženost jednotlivých rolí a typů osobností. Mnohé týmové role ztrácí při své specializaci z dohledu cíl. Proto tým potřebuje i takového člena, který cíl neztratí z dohledu a nasměruje cíl zpátky na správnou kolej. Stejně tak některé týmové role ztrácí při své specializaci schopnost vidět celek, protože se zabývají detailem. Tým potřebuje také někoho, kdo jim zvedne náladu, pokud ji členové týmu ztratí. Nikdo totiž nemůže řešit všechno, a proto každý řeší něco (ideálně to co umí, na co se specializuje). Lze to považovat za určitou formu dělby práce, která však není samostatná, ale týmová.

Každý si v týmu hledá své místo, svou roli, aby byl považován za platného hráče a byl týmem přijat a respektován. Nováček v týmu, i v takovém případě, kdy mu je týmová role formálně zadána, si svou skutečnou roli v týmu teprve hledá. Proto ji nelze formálně okamžitě přiřadit, nefunguje to. Experimentováním a praxí, lze týmovou roli teprve objevit. Někteří členové mají rolí více, nebo jsou určitým způsobem modifikované a neodpovídají původnímu základnímu vymezení. Pouze v okamžiku, kdy člen týmu si najde a přijme svou roli v týmu, ji lze formálně stanovit (vyhlásit, oficiálně zveřejnit).

Individualisté a rebelovéEditovat

Individualista bývá často vnímán jako někdo, kdo neumí spolupracovat v týmu. To není vždy nutně pravda. Individualista pracuje svým způsobem, dělá věci jinak a hlavně tak jak to sám cítí. Někteří individualisté se snaží přispět svou činností, ale vyžadují určitou volnost. Někteří dokonce neuznávají příkazy a zadání úkolů, sami se rozhodují co a jak udělat. Takové lze už považovat za určité rebely. Individualisté a rebelové patří nejspíše do okrajové části týmů, protože jejich nezávislé chování a myšlení je někdy považováno za nevhodné, nebo méně vhodné. Nelze je přímo řídit, ale lze je motivovat a přesvědčovat. Někdy jsou považováni v týmu za nežádoucí. Jindy jsou pro své schopnosti tolerováni a částečně vyhledáváni. Rebelové mají někdy vůdcovské schopnosti a stojí v opozici. Čekají na příležitost převzít moc ve skupině nebo týmu. Nebo představují názorovou protiváhu.

Soutěžení vs. spolupráceEditovat

Soutěžení není vhodná metoda k motivaci týmů. Soutěž má svého výherce a své poražené, což ve výsledku podporuje spíše závist než uznání (členové týmu se rozhádají). Ledaže, by tým soutěžili s jiným týmem. Situaci, kdy dva nebo více týmu pracují na stejném cíli zvlášť, lze často považovat za plýtvání zdrojů. V případě dvou stejných projektů to plýtváním je. Pokud se jedná o jeden stejný projekt a dva různé podprojekty (úkoly), nebo pokud se jedná o vývoj nejlepší metody, pak to jistě plýtvání není.