Informatika SZŠ Chomutov/SC3/Volfikator19


Úvodní hodinaEditovat

Řád učebny, systém výuky a známkování, založení domovské složky, založení účtu na wikiverzitě, přihlášení do bakalářů a emailů.

Souhrné opakování za první ročníkEditovat

Vyhledejte automobilové spojení včetně ubytování z Chomutova do Písku. Dokument bude obsahovat

 1. Nadpis
 2. Mapku trasy
 3. Vzdálenost a čas
 4. Spotřeba benzínu (7l/100km)
 5. Cena benzínu (33,-Kč/1l)
 6. Vše zaokrouhlovat na jedno desetinné místo
 7. Ubytování-Název, cena za dvoulůžkový pokoj, krátký odkaz na mapy.cz plus foto
 8. Bankomat název a adresa
 9. Jedna strana, podpis a datum
 10. Uložit k sobě a odevzdat mailem


Tabulkový KalkulátorEditovat

 • aplikace na složité příklady
 • nejrožšířenější je Microsoft Excel ale ne nejlepší, Libre Office calc, Google tabulky


 1. vytvoření tabulky
 2. rámečky, barvičky a zarovnání
 3. součet
 4. roztahování sloupců
 5. jednoduchý graf zadání

Nejčastější začátečnické chybyEditovat

 1. před uložením grafu vždy vyskočit z editace grafu
 2. do grafu nikdy nepatří součet
 3. každý sloupec má mít nadpis
 4. před vytvořením grafu pečlivě označit oblast, včetně nadpisu
 5. mazat pomocí delete

Podmíněné formátováníEditovat

 1. Operace s buňkami - přesun, vkládání, mazání
 2. Vzorce mimo tabulku
 3. Zaokrouhlení
 4. Naklápení
 5. Kopírování formátu
 6. Podmíněné formátování
 7. Samostatné grafy

Rekonstrukce grafuEditovat

 
Libre office - zkušební graf
 1. ze zadaného grafu sestavit tabulku
 2. tabulky vyrobit základ grafu
 3. dotvořit graf písemně podle obrázku

Excel - ovládáníEditovat

kurzorové různosti

 1. bílý prostorový kříž - označuje buňky
 2. malý černý křížek - pravý dolní roh buňky (označené oblasti)- tvoří řady
 3. černá plná šipka - označení sloupce/řádku (objeví se pouze v oblasti názvů sloupců či řádků)
 4. čára s dvěma šipkama - rozšořování sloupců či řádků (dvojklik = automatické přizpůsobení obsahu)
 5. černý šipkový kříž - přesouvá buňky

DatabázeEditovat

 1. Co je to databáze? Je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování.
 2. Historicky první typ databáze byl: papírové kartotéky
 3. SŘBD - Systém řízení báze dat
 4. Základní pojmy:

Entita - objekt, jehož vlastnosti jsou v databázi uloženy Záznamy - řádky tabulky s hodnotami atributů pro jeden objekt (entitu)

HTMLEditovat

-značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy -vznikl v roce 1989, když chtěli jednodušší jazyk pro tvorbu dokumentů, vznikla tím i 1. webová stránka WordWideWeb -Kompatibilní s URL Varianty:

 1. verze 0,9-1,2
 2. verze 2,0
 3. verze 3,2
 4. verze 4,0
 5. verze 4,01
 6. verze 5,0
 7. verze 5,1
 8. verze 5,2
 9. verze 5,3 - současná verze
 1. Tagy - slouží k úpravě textu
b - tučné písmo
i - kurzíva
u - podtržení textu
sub - dolní index
sup - horní index
small - zmenšení textu
big - zvětšení písma
s - přeškrtnutí textu 
 1. části stránky

začátek HTML dokumentu hlavička stránky tělo stránky + definice pozadí poznámka specifikace DTD můžeme vytvořit v libovolném textovém programu

 1. HTML Editor

nejčastější jsou však online editory - html-online.com, stránka se pak zobrazuje ve formě zdrojového kódu